Den tidigare momslagen trädde i kraft 1994 och har sedan dess förändrats och fått olika tillägg vilket gjort den svår för företagare och andra aktörer att läsa. Den nya lagen får därför en ny lättförståelig struktur och är uppdelad i 24 kapitel som följer EU:s mervärdesskattedirektivs begrepp och struktur så att alla delar som rör moms ska finnas med i en och samma lag. 

Ändringar i den nya momslagen

Ändringarna i den nya lagen är få om man ser på hur detta påverkar företag i den dagliga verksamheten. Syftet med ändringarna har främst varit att förtydliga och förenkla för de aktörer som hanterar ingående och utgående moms i sin verksamhet.

För de företag eller föreningar det berör så kommer här några ändringar som man kan behöva se över extra noga.

  • Bestämmelser som tidigare funnits i olika speciallagar förs nu in i momslagen. Exempel på detta är speciella bestämmelser för moms vid distansförsäljning och bestämmelser om frihet från skatt vid import som endast avser moms.
  • Konkurrenserekvisitet kompletteras vilket innebär att de svenska reglerna inte ska kunna tillämpas snävare än EUs direktiv. För föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse kommer detta innebära fördelar i deras hantering av interna tjänster.
  • Faktureringskravet vid betalning i förskott eller a conto för försäljning av varor till annat EU-land tas bort.
  • Följden av den nya momslagen blir även att andra lagar i sin tur behöver justeras då man nu flyttat ut momsdelarna i olika lagar och samlar ihop de reglerna i en och samma lag.

Lagen i sin helhet har du här.

Hjälpmedel till redovisning: Jämförelsetabeller nya momslagen NML


Mervärdesskatt i korthet

Mervärdesskatt (även känd som moms) är en skatt på varor och tjänster som alla betalar när man köper de flesta vara eller en tjänst av företag i Sverige. Momssatsen ligger normalt på 25 procent men det finns undantag där man som företag i stället ska använda 12 eller 6 procent som momssats.

Företagare är skyldiga att ta ut moms (utgående moms) från sina kunder. Den utgående momsen är en procentsats som företag lägger på sitt pris till kund så att företaget inte ska behöva stå för momsen själva. Ingående moms är momsen som betalas av företag vid inköp av varor och tjänster från leverantörer. Företaget kan dra av denna moms från utgående moms och sedan betala mellanskillnaden till Skatteverket.

Momsreglerna skiljer sig åt mellan olika länder, så det är viktigt att företagare håller sig uppdaterade om de regler och bestämmelser för momsredovisning som rör just deras verksamhet.

Mer om moms här


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
9 kommentarer
2023-06-20 07:19
Vi har i alla fall tvingats, dels införa olika momssats för alla EU-länder i vår webshop, och dels börja betala in all moms från utländska företags OCH privatpersoner, pengar som ska betalas in på ett konto på Danske bank.
Då det inte är gjort över en natt att ändra på allt i webshoppen, eller lära sig de nya rutinerna så har vi redan fått vår första bot för att vi varit för sena. Som tur var rörde det sig bara om 6 Euro, så det kan man väl ta - men inte blev det bättre på något sätt, som vanligt när höga vederbörande ska "förenkla och förbättra" - det kommer att kosta oss varje månad i extra bokföringskostnader, och troligen en handfull böter varje år.
Det hade troligen varit bättre att bara fortsätta som vanligt och gå under radarn i några år innan statens kontroller fångade upp en i systemet.
Se mer...
Se svar (1)
2023-06-19 12:19
Rickard M har rätt. Vad händer t.ex. med de svårbegripliga bestämmelserna vid utlandsbetalningar?
Se svar (1)
2023-06-19 10:31
Håller med Ricard Marklund, det var väldigt tunt med information.
Se svar (1)
2023-06-19 08:15
Lite märkligt att locka med "Allt du behöver veta" och sedan bara några korta rader som inte förklarar något alls om de nya reglerna?
Se svar (2)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.