1776 skrev den skotska moralfilosofen och nationalekonomen Adam Smith boken The Wealth of Nations. Smith argumenterade för den fria marknaden, frihandel och förklarade hur och varför länder skapar välstånd. Med hjälp av internationella exempel på en hemsida ska nu Skattebetalarna förklara och synliggöra det motsatta; hur länder slösar bort pengar vilket motverkar välstånd och riskerar att skapa fattigdom.

- Vi hoppas att kampanjen ska ge att fler får upp ögonen för slöseriets omfattning. Problemet spänner över nationsgränser och mönstret är likartat oavsett land, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Rapporten An inquiry into the nature and causes of - The Waste of Nations är skriven av biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, Christian Sandström, på uppdrag av Skattebetalarna och syftar till att synliggöra och förklara de bakomliggande mönstren och mekanismerna till skatteslöseri. Med hjälp av fem grundkategorier av slöseri; plakatpolitik, valfläsk, lobbyism, bidragsentreprenörskap och byråkrati, redogörs för varför skattebetalarnas pengar går till fel saker.

- Målet för varje nation måste vara att skattemedel ska användas så effektivt som möjligt. Ändå slösas enorma belopp bort varje år. För att komma till rätta med problemet behöver man först se och förstå de bakomliggande mönstren och mekanismerna, säger rapportens författare Christian Sandström.

Se även: Miljarder i företagsstöd i sjön: "tala om skattesänkningar i stället"

Rapporten har sedan stöpts om till en hemsida där internationella exempel på slöseri har sorterats under de olika kategorierna.

- Vi kommer också att kommunicera budskapet tillsammans med skattebetalarföreningar i andra länder. Skriva debattartiklar tillsammans och arbeta för så mycket uppmärksamhet som möjligt i såväl traditionella medier som sociala medier, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Besökare till sidan uppmuntras att inkomma med egna exempel på skatteslöseri.

Läs mer på wasteofnations.com

Leif Östlings Kommission för Skattenytta: "Dessa utmaningar kan inte lösas med högre skatter"


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.