Vid internationell handel finns det lite olika saker som man bör ta hänsyn till när det gäller momshantering. Du bör tänka på vissa saker om du säljer varor eller om du säljer tjänster även om dessa är relativt lika varandra. Du ska även ta hänsyn till om du säljer en vara eller en tjänst till en privatperson eller en näringsidkare. Här nedan kan du läsa mer om vad som generellt gäller vid internationell handel.

Moms vid internationell tjänstehandel

Om du säljer tjänster till andra länder så är det som regel så att du inte ska ta ut någon svensk moms utan momsen för tjänsten ska redovisas i det land där tjänsten anses omsatt (beskattningslandet) om inte köparen agerar i privat regi. Detta då tjänsten ska beskattas i det land där den konsumeras.

Här finns det två huvudregler att tänka på beroende på om du säljer dina tjänster till en näringsidkare eller till någon som inte är näringsidkare.

Moms vid försäljning av tjänster till näringsidkare

Huvudregel vid försäljning av tjänster till näringsidkare: ”Tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad, om tjänsten säljs dit. Du ska inte ta ut någon moms om köparen är näringsidkare i ett annat land än Sverige.”

För att kunna sälja dina tjänster enligt denna regel så behöver du kunna bevisa att köparen är en näringsidkare som är etablerad utomlands och att denne handlar för företagets räkning. Det enklaste sättet att göra det på är att be om köparens momsregistreringsnummer, VAT nummer. Dock räknas även andra som inte är momsskyldiga som näringsidkare och i de fallen behöver du bevisa att de är det på annat sätt.

Moms vid försäljning av tjänster till icke näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare: ”Tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.”

De som räknas som icke näringsidkare är de som inte faller under benämningen näringsidkare.

Samma regler gäller oavsett om du säljer tjänsterna till någon inom eller utanför EU. Tänk dock på att det för vissa tjänster finns andra regler än huvudreglerna så det kan vara bra att kontakta Skatteverket för att försäkra dig om att just dina tjänster faller under huvudreglerna.

Moms vid försäljning av varor utomlands

Precis som för tjänstehandeln gäller det olika regler beroende på om man säljer varor till privatpersoner eller näringsidkare utomlands.

Moms vid försäljning av varor till näringsidkare

Huvudregel vid försäljning av varor till näringsidkare: ”Du får sälja utan moms till en köpare i ett annat EU-land om köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och åberopar detta momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Köparen ska då redovisa momsen i det andra landet.”

Tänk på att du även här måste kunna bevisa att köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och att varan har transporterats till ett annat EU-land. Kan du bevisa dessa saker så är det köparens skyldighet att redovisa både utgående och ingående moms i det EU-land han/hon är momsregistrerad.

Moms vid försäljning av tjänster till icke näringsidkare inom EU

Huvudregeln vid försäljning av varor till någon som inte är näringsidkare: ”Du ska lägga moms på försäljningen när du säljer en vara som finns i Sverige och transporteras till en köpare i ett annat EU-land.”

Tänk dock på att om ditt företag ska sälja momspliktiga varor till konsumenter i andra EU-länder så ska du i vissa fall betala moms i mottagarlandet. Det gäller till exempel om försäljningen överstiger ett visst belopp. Hur stort maxbeloppet är skiljer sig mellan olika EU-länder så det kan vara bra att kolla upp vad som gäller för just det landet du säljer till.

Moms vid varuhandel utanför EU

När du säljer en vara till en köpare utanför EU så ska du inte ta ut moms på varor som du levererar från Sverige till utanför EU även om omsättningen görs i Sverige. I vissa fall behöver du inte heller ta ut moms om köparen själv hämtar varan i Sverige eller i ett annat EU-land, så kallat avhämtningsköp. Avhämtningsköp gäller om köparen kommer och hämtar varan för transport ut ur EU och om köparen är en näringsidkare som ska använda varan i sin verksamhet.

Moms vid inköp från andra länder

Köper du en vara från ett företag inom EU så kan du köpa den utan utländsk moms så länge du uppger ditt momsregistreringsnummer till säljaren och om varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land. Den här formen av omvänd skattskyldighet kallas ofta för unionsinternt förvärv. Tänk dock på att du då är skyldig att själv beräkna och redovisa svensk moms på varuvärdet i din momsdeklaration.

Köper du däremot in varor från en säljare som är aktiv utanför EU så ska du betala in moms till Tullverket.

Se även: Tull och moms vid import från Kina till EU och Sverige

Lämna en periodisk sammanställning

Vid internationell handel är det viktigt att du har koll på när du ska lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket. Den periodiska sammanställningen ska lämnas in till Skatteverket när du sålt en tjänst utan svensk moms till en näringsidkare i ett annat EU-land och köparen är skattskyldig för köpet.

Den periodiska sammanställningen lämnas normalt in en gång i månaden men om du endast vid enstaka tillfällen handlar med utlandet så behöver du endast lämna in den i samband med dessa tillfällen. Vill du inte lämna in den periodiska sammanställningen varje månad så kan du ansöka om att få lämna in den varje kalenderkvartal.

För att du ska kunna lämna en periodisk sammanställning så måste köparen ha ett giltigt momsregistreringsnummer, VAT nummer. Om köparen däremot är en näringsidkare i ett annat EU-land som ännu inte har ett VAT nummer så är du inte skyldig att lämna en periodisk sammanställning men du ska då ändå kunna bevisa att köparen är näringsidkare.

Se även: Hur du bokför inköp av varor och tjänster från annat EU land


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.