Freemium är en affärsmodell som bygger på att det finns en bastjänst, som är fri att använda utan kostnader. Till denna går det att välja till funktioner och värden genom att betala extra. Modellen är både populär bland företag vars primära mål inte är att sälja sin tjänst utan att förbättra världen på något vis samt för de som ser det som bra marknadsföring att det har ett värde att många använder deras produkt.

- Den positiva trenden är att fler företag använder olika varianter av freemium till att göra gott. Men modellen används också i ett försök att tjäna mer pengar genom att man tänker att man slipper betala reklam för att nå sin tilltänkta kund, säger Johan Ranefors, grundare av företaget Glimworks som nu lanserar restaurangtjänsten Glimit, just som freemiumtjänst.

De valde freemium för att de har en vision att skapa samhällstjänster och att då samarbeta med andra. Med det tankesättet bjuder de istället in till ett samarbete med ett givande och tagande av värde som inte är pengabaserat, förklarar Johan entusiastiskt. 

- I vårt koncept är grundtjänsten alltid fri och bygger på att du kan göra allt själv utan att vårt bolag ska behöva vara inblandat. Men du kanske vill kunna göra mer eller att vi ska jobba åt dig så du frigör tid.

Vad finns det för fördelar för företagen som satsar på freemium generellt sett?

- De fördelar vi ser är att fler kan använda och bidra till att det vi gör blir bättre och har ett värde för dem och samhället. 

Det finns både för- och nackdelar

Fördelen för kunden är att du kan testa på och se hur produkten fungerar och hur det är att samarbeta med företaget bakom tjänsten utan att du behöver betala något för det, fortsätter han.
Nackdelarna menar Johan kan vara att supporten inte alltid är lika bra och snabb som den kan vara för betaltjänster.

- Support utöver att lösa generella fel och utveckling av nya funktioner som ingår fritt är svårt att ge och om den gränsen kommuniceras eller sätts fel så blir det problem, säger Johan.

Viktigt att tänka på enligt honom är att om man som företagare ska erbjuda freemiumtjänster så är detta något som man förbinder sig att erbjuda över längre tid, så man bör vara säker på att man kan fortsätta erbjuda detta i framtiden också och inte bara just nu.

Vilka misstag ska man undvika?

- Var mycket tydlig med vad som är fritt och inte. Erbjud att skriva kontrakt på att det kommer fortsätta vara fritt och under vilket tidsspann.

Johan och hans företag Glimworks hoppas att fler företagare kommer att erbjuda freemiumtjänster framöver då modellen ger fler tillgång till tjänster som har ett värde för dem. Framför allt får de som är nya till den typen av produkt eller tjänst tid att lära sig, avslutar han.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.