Tacksamhet för en bra personal är en god egenskap som företagare, men leder många gånger också till att man som företagsledare tassar på tå och vänder ut och in på sig själv för att underlätta för sin personal. Man försöker tillmötesgå alla önskemål om ledighet, är den som gör klart det som personalen inte gjort som man önskade och man vågar inte vara obekväm av rädsla att de inte tror att du är tacksam för att de vill hjälpa dig med din order och med ditt företag.

Som företagare tar man redan ett stort ansvar med ekonomiska risker, som man genom en god affärsidé och idogt arbetande lyckats bygga upp en efterfrågan efter, vilket gör att du kanske anställer dina första medarbetare. Oavsett hur många du har anställda, så gäller följande: Dom är anställda av en enda anledning, och det är att du behöver en ökad kapacitet att leverera det som efterfrågas. När du anställer en medarbetare, så betalar du personen lön för att den ska göra just det som på bästa sätt kan bidra till en god utveckling av ditt företag.

Medarbetarna behöver göra sig anställningsbara för att först få jobbet, men sen även fortsättningsvis vara möjlig för dig att ha kvar som anställd för att kunna ha jobbet kvar. Och i era anställningskontrakt, skriftligt eller muntligt, gör ni bägge vissa åtaganden. Du åtar dig att agera som en juste arbetsgivare, medan man oftare glömmer vad det innebär för medarbetaren. När en medarbetare skriver under ett anställningskontrakt, har han/hon samtidigt lovat sin arbetsgivare att göra sitt yttersta. Med sitt bästa beteende ska medarbetaren bidra till en så god verksamhetsleverans som möjligt utifrån given resurs, och att aktivt verka för att göra ditt företag till en attraktiv arbetsplats. Det betyder att medarbetaren lovar att komma till sin arbetsplats i ett leveransklart skick och att han/hon är förberedd och redo för att prestera så väl som är möjligt. Därmed är det inte ok att som medarbetare komma och vara trött, ofokuserad, ovillig, orörlig osv.

Det ger dig som förtagare ett tydligt mandat att föra en mängd samtal, ett mandat som många gånger inte använder sig av pga. rädslan att var obekväm. Men du har definitivt att göra med om medarbetaren inte är optimalt leveransklar i och med att din medarbetare i sitt kontrakt har lovat detta. Därför ska han/hon också kunna ta emot samtal av typen:

  • ”Jag som din arbetsgivare förväntar mig att du lever i sunda relationer utan dränering av energi, som gör att du är balanserad och orkar med det jobb du har.”
  • ”Jag som din arbetsgivare förväntar mig att du äter sunt och motionerar för att orka hålla våra kunders behov i fokus.” Jämför detta förhållningssätt med friskvårdstimmen på många arbetsplatser, där arbetsgivaren tar på sig ansvaret för att medarbetarna rör på sig.
  • ”Jag som din arbetsgivare förväntar mig att du håller dig uppdaterad inom ditt ansvarsområde så att du kan bidra aktivt den tid du är på jobbet”. 

Här handlar det om att skapa en öppen dialog kring förväntningar där man aktivt fokuserar på vad verksamheten har för behov, för att öka sannolikheten att medarbetaren agerar på ett önskvärt sätt.

För många företagare är det här ett ovant förhållningssätt, då man ofta har bilden att det är arbetsgivarens ansvar att lösa situationer åt sin personal. Tidigare skulle man vara ”den bästa arbetsgivaren”, vilket hela ansvaret ligger på dig som företagare. Idag råder en mer acceptans för synsättet att man ska vara ”den bästa arbetsplatsen”, vilket ger ett delat ansvar mellan dig som företagare och medarbetbara. Man ser också förändringen inom medarbetarsamtalen som gått från ”vad kan jan göra för dig?” till ”det här behöver verksamheten, vad har du att erbjuda?”.

Så visa din uppskattning över att du har bra personal som gör vad du förväntar dig. Men visa också när du har personal som inte presterar vad du förväntar dig, först då blir det genuint i relationerna inom din verksamhet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Jenny
2013-03-25 12:56
Fantastiskt, upplyftande. Håller med 100%!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.