Direkt inköpt material och material på lager

3
Hej,
Detta gäller en elinstallationsfirma och på fakturan till kund kommer både tjäst och material stå med på fakturan.

Hur bokför jag material jag köpt in direkt till kund och sedan försäljningen på detta till kund?

Hur bokför jag material som vi har på lager och sålt till kund?
1002
85
Hej Malin,

I den enklaste varianten så bokför man alla varuinköp på tex debet 4010 och alla varuförsäljningar kredit 3-konto. Försäljning av tjänst kan man med fördel då lägga på ett annat 3-konto.

I alla fall är inköp till en kund en enskild bokföringshändelse och försäljningen en annan. 
I de fall man köper in och lägger på lager används samma tex 4010, och när man säljer från lager samma 3-konto.

Om man istället använder ett lagersystem så brukar man boka inköp mot 14-konto som är lager, men då brukar systemet hantera alla bokningar. Att göra det manuellt blir mycket extra arbete.

I den första (enklare) varianten inventerar man istället lagret (minst varje år) och får därigenom underlag för att boka lagerförändring. 
 
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
 
3
Så..
Jag köper in 4010 och säljer på 3...
Detta är en egen händelse som ska bokföras varje gång jag köper in något och det säljs till kund.

fakturan som jag nu bokfört (med både material och tjänst) är en annan egen händelse? 
1002
85
Försäljningen är en händelse ja. Och en faktura till en kund är en händelse oavsett hur många olika poster som ingår. 

Om du vill dela upp olika tjänster för sig på olika konton och olika varor för sig så är det upp till dig. 

Själva fakturan till kund är tex:
Debet 1510 kundfordran 12500 kr
Kredit 2610 moms 2500 kr
Kredit 3010 försäljning tjänst 5000 kr
Kredit 3020 försäljning varor 5000 kr.
(föräljningen är en händelse och bokförs separat)

Inköpet kan ju faktura koma både före och efter försäljningen men bokas oavsett tex:
Kredit 2440 leverantörsskuld 1000 kr
Debet 2640 moms 200 kr
Debet 4010 varuinköp 800 kr.

Exakt vilka konton ni vill anväda är ju upp till er. Och som sagt om ni använder lagersystem så kanske det bokar på annat sätt. 
Och, det är väl inte rot-faktura det handlar om eller om ni ska använda omvänd moms vid försäljningen? De blir ju lite annorlunda. 
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.