Pris vid köp av företag?

1
Förstår att det är svårt att det är en svår fråga... men alla tips och råd som jag kan få är värdefulla.

Innan jag betalar för en professionell skulle det vara bra att veta en ungefärlig prisbild på det företag som jag är intresserad av.

Företaget har funnits i 15 år, oms ca 2,5 MSEK och ett JEK på lika mycket, varierande vinst, 0-0,5 MSEK.

Finns det några generellt man kan säga om företagets värde vid en eventuell överlåtelse?

Hur skulle ni bedömma möjligheterna att få lån hos en bank för att överta ett "stabilt" företag som detta?

Många tack på förhand!
/Patrik

2066
2
Tillgångar, inventarier, framtidsutsikter, bransch?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
456
1
Vad säger balans och resultatet mera då? Var ligger kostnadsposterna? Finns det någon affärsplan? Hur stort är företaget?
28
Min erfarenhet av detta är att försäljaren ofta vill ha 16-20 månaders vinst för försäljningen. Fungerar dock att pruta ner då det ofta finns en anledning varför personen vill sälja, det är inte ett par skor som man kan låta ligga för att vänta på ett annat bud. [br][br]Ex.[br][br]Månadsvinst: 50.000 (innan personen tagit ut lön) [br][br]Kostnad för att köpa företaget: 50x20= 1 000.000[br][br]Dock är inte Sverige min marknad så detta är absolut inte något jag tror jag vet eller som något du borde se som fakta, utan bara ett försök att hjälpa dig med det lilla jag vet.
6
Hej Patrik,[br][br]Det finns som du säkert förstår en hel del grunder som man värderar ett företag på.[br](Jag förutsätter att du har fått förfrågan att köpa snarare att du gett ett "kallt" bud)[br][br]Det första man bör kolla över är om det finns några juridiska begränsningar med företaget, t.ex om det finns några avtal som snart går ut? Baseras företagets försäljning på en eller få kunder och i såfall hur stor betydelse har företagets ägare för att den kunden ska vara kvar? Finns det krav på särskild kompetens i företaget som du inte besitter mm.[br][br]Vidare ska man försöka tyda värdet i nuvarande ägares arbetsinsats, kan du prestera lika bra? Vad händer om du inte är lika duktig, kan företaget fortfarande gå med vinst?[br][br]En värderingsmetod om företaget är mer "självgående" kan vara avkastningsvärdet på företaget d.v.s ca 5*årsvinsten. I ett företag där ägarens arbete är mycket avgörande är det bättre att göra en substansvärdesberäkning, d.v.s se till vilket faktiskt värde som finns i företaget i form av inventarier mm.[br][br]Naturligtvis spelar det stor roll i värderingen om säljaren är mer eller mindre benägen att sälja ( ofta förknippat med ålder).[br][br]Lycka till!
1
Beräkna avkastningsvärdet[br][br]Vid en avkastningvärdering är underlaget för värderingen bolagets vinst ofta beräknat efter verkligt utfall de senaste åren med justering för eventuella "onormala" poster såsom för låg eller för hög ägarlön eller pensionsinbetalningar jämfört med vad som kan anses vara marknadsmässigt, reavinster vid fastighetsförsäljningar mm. Beräkningen kan också göras m.h.t. framtida vinster, vilka dock ofta kan vara svåra att beräkna.[br][br]Den genomsnittsvinst som beräknats enligt ovanstående multipliceras med en multipel som är beroende av vilket avkastningskrav ägarna/köparen har. En rimlig nivå på multipel i den typ av bolag som här avses brukar ligga på 4-5 årsvinster.[br][br][b]Kontrollera att de siffror som du fått av tidigare ägare verkligen stämmer innan ett slutgiltigt köp. Man kan inte lita på årsredovisningarna det kan finnas felaktigheter i bokföringen. Det är en billig försäkring att låta en revisor gå igenom dem.[/b][br]
39
[quote author=BMP link=topic=4181.msg19657#msg19657 date=1218580931][br]Förstår att det är svårt att det är en svår fråga... men alla tips och råd som jag kan få är värdefulla.[br][/quote][br][br]Testa denna tjänsten, [url=http://www.foretagsvardering.org/enkel/]företagsvärdering.org[/url] helt gratis. Där kan du få en grov uppskattning om vad företaget är värt. [br][br]Vill du lära dig om olika värderingsmetoder eller göra egna beräkningar finns en bra sida om [url=http://www.business-valuation.net/methods/]valuation methods[/url] som jag kan rekommendera.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.