Korrigera en upplupen kostnad som hänger kvar från år till år i bokföringen.

2
Hej och tack för hjälp.

I bokslutstider noterar jag att på konto 2990 (Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter) ligger en post om 6000 kr, som verkar ha följt med sedan 2019 och som är kostnaden för bokslutet det året (fakturan för bokslutet kom under 2020 och bokfördes då genom att kreditera konto 1930 och debitera 2641 Ing. moms och 6530 Redovisningstjänster). Posten på konto 2990 syns i årsredovisningarna för år 2020, år 2021 och nu även i 2022 års balansrapport. Jag antar att en sån post ska vändas när ett nytt bokföringsår börjar? Det gjordes inte bokföringsåret efter utan den bokfördes direkt som nämnts ovan. Hur hanterar jag den posten nu? Så att den tas bort ur bokföringen/årsredovisningen för 2022?
1073
139
Hej,

Det du gjorde 2019 var att bokföra en uppskattad kostnad för det bokslutsarbete gällande bokslut för år 2019 som skulle komma att utföras och faktureras under år 2020. Rimligtvis bokfördes detta som:
Debet 6530  6000 kr
Kredit 2990  6000 kr

Meningen var att du sen under år 2020 skulle bokfört enligt:
Debet 2990  6000 kr
Kredit 6530  6000 kr

Eftersom du inte bokförde ovanstående blev resultatet (och skatten) år 2020 lägre än vad det skulle blivit, men om du istället bokför det under 2022 så blir resulatet (och skatten) det året högre så det kan väl kanske anses som utjämnat. Jag vet inte om/hur du bokfört bokslutskostnader de senaste åren, men tydligen inte på samma sätt.
 
2
Hej Stig och tack för ditt svar. 

Bolaget har haft hjälp av en bokföringsbyrå tidigare och när jag i år satte mig in i räkenskaperna uppdagades ovan nämnda dilemma. Jag kontaktade bokföringsbyrån för några veckor sedab men har inte fått något svar.
Jag håller med dig om att år 2020 borde det ha bokförts så som du beskrev i ditt inlägg. Däremot är den faktiska redovisningskostnaden och momsen rätt bokförd då fakturan väl anlände år 2020. Om jag ska bokföra vändningen nu, några år senare, blir visserligen balansräkningen rätt eftersom konto 2990 nollas men jag får ett minus på konto 6530 Redovisningstjänster.  

Bolaget har ingen verksamhet just nu och de kostnader som finns är enbart det nödvändigaste för överlevnad fram till bolaget sätts i bruk igen. Även när vändningen missades så var bolaget utan verksamhet och skatten 0.

 
1073
139
Hej igen,

Det rätta vore att lämna in en ny deklaration för 2020 och 2021, men då komer den att misstämma med årsredovisningen...

Ifall du bokför det under 2022 där du då inte har någon verksamhet vore väl det lämpliga att överföra minussaldot på 6530 till ett intäktsskonto.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.