Hur rätta fel tidigare års resultat - aktiebolag

14
Hej,
tacksam för hjälp. Har ett litet en(få)mans aktiebolag.
år 21 bokförde jag fel i årets resultat, missade kundfordringar på 10000 kr.
blev alltså också fel då jag förde över föregående års resultat till år 22, fattades 10000kr.

nu när jag ska göra bokslut för år 22 så balanserar det inte, differensen är 10000 kr.

jag har, felaktigt manuellt ändrat årets resultat för 21, föregående års resultat 22 och då balanserar det.gjorde det för at "testa" om det var där det felar.

Men jag har förstått att så får jag inte göra utan jag ska göra rättningen i årets bokföring, 23.

men hur ska jag göra det, konton o deb. Och kred. så det blir rätt?

det var alltså kundfordringar konto 1510 som inte kom med då jag räknade ut årets resultat.

verifikatet ser ut så här 
år 2021
Årets resultat 
2099 kredit x kr 
8999 debit x kr

det året hade jag kundfordringar sista december på 10000 som jag missat att räkna med.
1510 debit 10000 kr
3014 kredit 10000 kr

år 2022
resultat fr. tidigare år
2098 kredit x kr
2099 debit x kr

Hur ska jag bokföra det nu, år 23 så att det blir rätt och riktigt?

tacsam för hjälp, kan ingenting om detta 🙁

Med vänlig hälsning, Anders
1073
139
Hej,
Det jag i första hand utläser i din beskrivning är att du missade att bokföra en intäkt år 2021, att den intäkten skulle bokförts som en kundfordring är en sekundär följdverkan. För att kunna gå vidare är frågan hur du bokförde när inbetalningen för denna intäkt inkom?

 
 
14
Hej Stig,
tack för ditt svar.
Hoppas jag förstod dig rätt, så här har jag gjort.

Jag bokförde kundfordran 21.

1510 debit
3014 kredit

år 22
1510 kredit
1930 debit

jag gjorde ett eget verifikat 21 årets resultat och där fanns inte kundfordringar medräknad.

Ser fram emot ditt svar, tack för hjälp,

Med vänlig hälsning, Anders 
1073
139
Hej igen,
Du fokuserar hela tiden på kundfordringen, men om jag tolkat det du skriver rätt så är huvudproblemet att ditt bokförda, och då antagligen även inkomstdeklarerade, resultat före skatt för året 2021 blev 10.000 lägre än vad det skulle ha varit? I så fall vore det rätta att ändra bokföringen och göra om deklarationen för 2021. Innebär att du då även får en uppdaterad skatteskuld.

Ifall du vill försöka rätta till det under 2023, skulle det väl i så fall vara att bokföra bort intäkten (och kundfordringen) under 2021 och bokföra intäkten under 2023 så att resultatet höjs det året istället, då måste du även ändra bokföringen gällande kontering av inbetald kundfordring 2022 så att den bokförs som en förskottsbetalning från kund. Är ju inte rätt att göra så, men rent skattemässigt skulle det innebära en någorlunda rättvisande åtgärd. Fast bättre vore väl att i så fall göra det här redan 2022, om du nu inte redan hunnit göra bokslut osv.
14
Hej Stig,

tack för svar.
som du märker kan jag o stort sett ingenting om detta och du har rätt, resultatet för 21 är 10000 kr för lågt. Skatten är därför också fel.

jag har ännu inte gjort bokslut 22 utan det var när jag påbörjade det som jag blev uppmärksammad på att det inte balanserade.

av en vän fick jag förslaget att göra följande:

3014 debit
1510 kredit
2099 debit
8999 kredit

Vet inte om det är korrekt eller hur jag ska göra för att det ska bli rätt.

tack för svar och hjälp.

mvh Anders 
1073
139
Hej igen,
Enligt vännens förslag rekommenderar jag dig inte att göra, utan ifall du inte vill ändra 2021 se till att ändring som ökar det skattemässiga resultatet sker under 2022.

 
14
Hej,

tack för svar och rekommendation.
hur skriver jag ett sådant verifikat så att det blir rätt i år 22?

Med vänlig hälsning, Anders 
1073
139
Hej Anders,
Nu vet jag inte exakt hur det är bokfört, men om jag antar att årsavslutet 2021 är rätt bokfört ifallman bortser från den sista intäkten (Kredit 3014, Debet 1510) och att du bokfört inbetalningen under 2022 som (Debet 1930 Kredit 1510) borde det bli enligt följande

2021:
Debet 3014
Kredit 1510

2022:
Debet 1510
Kredit 3014

Du skriver inget om moms, så jag antar att det handlar om momsfria intäkter. Annars är ju även det en hantering som antagligen måste tas om hand.
14
Hej,

tack igen.

bara så att jag helt förstår, menar du

2021:
Debet 3014 10000kr
Kredit 1510 10000kr

2022:
Debet 1510 10000kr
Kredit 3014 10000kr

och är det ok att göra det verifikatet i år 21 samt 22?

tacksam för ditt tålamod med mina frågor som helt blottlägger min okunskap,

Med vänlig hälsning, Anders 
 
14
Hej igen,

ja, min verksamhet är momsbefriad, helt rätt uppfattat,

Med vänlig hälsning, Anders 
1073
139
Hej,
Om du ska göra det helt ok, så är det att göra om bokföring, bokslut, årsredovissning och deklaration för 2021.

Annars om jag uppfattat förutsättningarna rätt så är det enligt nedanstående du bör bokföra
2021:
Debet 3014 10000kr
Kredit 1510 10000kr

2022:
Debet 1510 10000kr
Kredit 3014 10000kr

Det skulle innebära att den skatt du inte betalade för år 2021 tillkommer för år 2022 istället.
14
Tack,

det börjar klarna för mig, tror jag :)
Det är alltså ok att justera i år 21 och 22?
alltså göra nya verifikat i de åren?

tack så hemskt mycket för hjälp,

Med vänlig hälsning, Anders 
14
Hej igen,

Jag har nu gjort de verifikat som du föreslog.
2021:
Debet 3014 10000kr
Kredit 1510 10000kr

2022:
Debet 1510 10000kr
Kredit 3014 10000kr

och om jag förstår det hela rätt så finns nu 10000 kr med på mitt resultat för 22.
Jag har nu också för 22 fått en annan summa som jag ska skatta.

Tack för värdefull hjälp.

Men nu visar sig ett nytt felmeddelande när jag ska göra bokslut, via årsredovisning online.

Det står "Balanserat resultat per 22-12-31 ska vara samma som balanserat resultat och årets resultat 22-12-31." 
Skillnaden är fortsatt 10000 kr.

Jag förstår inte vad jag nu ska göra, tacksam för fortsatt hjälp

Mvh Anders
1073
139
Hej igen,
Som jag skrev tidigare har jag antagit en del saker, ifall dessa antaganden inte stämmer så lär det inte bli rätt.

Men kom på att jag nog inte skrev att du efter att ha bokfört 2021-verifikatet måste utföra en ny överföring av ingående balanser till 2022. Kan möjligtvis vara det som orsakar felmeddelandet.
14
Hej, 

Tack för svar och ingen skugga faller över dig, det är jag som inte kan och förstår.

Hur skriver jag ett sådant verifikat/överföring?

Mvh Anders
1073
139
Hej,

Överföring av ingående balans är inget verifikat, bör finnas en funktion för det i det bokföringsprogram du använder. Det här är något du rimligtvis bör ha gjort för varje tidigare år.
14
Hej,

Är det detsamma som "resultat från föregående år"?
Jag använder bokio som bokföringsprogram och vet inte om det är ngt som bokio gör automatiskt?

Det jag har gjrot tidigare aär att jag manuellt fört över föregående års resultat.

2098 kredit
2099 debit

Den överföringen stämmer i vart fall inte idag eftersom det fattas 10 000 kr på det resultatet och det är den summan som jag idag har bokfört i år 22 enligt ovan.

Det är det resultatet jag "provade" att skriva om. Dvs jag skrev om verifikatet adderade 10 000 kr på resultat 21. Skrev sedan samma "nya" resultat på "resultat från tidigare år" 22 och då balanserade det hela när jag skulle göra bokslut. 
Men jag vet inte om det är ok att göra så, i efterhand som jag gjorde. 
Jag har nu ändrat tillbaka det så att det ursprungliga räknefelet är kvar.

Är jag helt ute och cyklar?

Mvh Anders
1073
139
Hej igen,

Som sagt svårt när man inte ser allt som är bokfört. Det jag tänkte var att du sen tidigare överfört kundfordringen som ingående balans till 2022 och eftersom du neutraliserade den genom att bokföra det verifikat jag angav under 2021 skulle det behövas en ny överföring av ingående balans till 2022 så att kundfordringen inte låg kvar.

Överföring av ingående balans innebär att saldot på samtliga tillgångs- och skuldkonton överförs från föregående år till nästa år. Ifall ett balanserande bokslut är utfört föregående år kommer då även ingående balans i nästa år att balansera. Jag vet inte hur bokio hanterar det här.
14
Hej,

jag förstår och är tacksam för ditt tålamod och din hjälp.

Hur gör jag en sådan överföring av kundfordringar från 21 till 22. 

om jag förstår det rätt så kommer ju i så fall 21 års resultat bli korrekt.

och med din hjälp har jag ju då adderat de 10 000 kr på 22 års resultat och kommer då också skatta för dem.

Men som sagt:
Hur gör jag/skriver jag en sådan överföring av kundfordringar från 21 till 22. 

Med vänlig hälsning, Anders 
 
1073
139
Hej igen,

Som jag skrev brukar det i bokföringsprogram vara en funktion som kallas överföring av ingående balans. Det är ingen verifikation som ska bokföras för att utföra överföringen.
14
Hej,

tack för hjälp, hittade den funktionen hos bokio, aldrig användt den tidigare.

Det är så här det ser ut när jag får felmeddelande när jag ska göra felmeddelande.

"Balanserat resultat per 2022-12-31 ska normalt vara samma belopp som summan av balanserat resultat och årets resultat per 2022-12-31, med avdrag för eventuell utdelning. I den här årsredovisningen stämmer beloppen inte överens. Så här ser uträkningen ut.

Ingående balanserat resultat föregående år
xx xxx,07 kr
Resultat från föregående år
xx xxx ,38 kr
Summa
xx xxxx ,45 kr
 
Balanserat resultat per 2022-12-31
xxx xxx ,45 kr
 
Differens
-10 000,00 kr "

Resultatet angivet ovan är det rätta, där finns de 10 000 kr med.

Jag kopierade med detta meddelande, då jag antar att det ytterligare stärker ditt antagande Stig, om att jag behöver göra en överföring av ingående balans.

Tack igen.

Mvh Anders
 

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.