Reverse charge och momsredovsing

1
Hej,

Jag har nyligen startat ett aktiebolag inom programvaruutveckling och utvecklar nu ett applikationssystem åt en tysk kund som har VAT-nummer. Jag undrar hur det det går till med skillnaden mellan utgående och ingående moms (skillnaden som man antingen får betala eller får tillbaka) i samband med bokföringen då jag kommer fakturera med “reverse charge” (köparen som är i ett annat EU-land redovisar både utgående och ingående moms)?

På Skatteverkets hemsida hittade jag bara lite info om detta:

“Vid omvänd skattskyldighet har du som säljare avdragsrätt för ingående moms enligt de allmänna bestämmelserna, trots att du inte ska redovisa någon utgående moms.”
https://www.skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/omvandskattskyldighet.4.47eb30f51122b1aaad28000258292.html

Vad jag har förstått ska jag lämna in en periodisk sammanfattning (se citat och länk nedan) för att detta ska gå igenom.

“Om du har sålt en momspliktig tjänst som är omsatt i ett annat EU-land enligt huvudregeln om försäljning till beskattningsbara personer, ska du normalt lämna uppgifter till Skatteverket om försäljningen i den periodiska sammanställningen” s. 15
https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fde93f/1461069599676/moms-vid-utrikeshandel-skv560-utgava7.pdf

Fråga 1. Är denna avdragsrätt (första citatet), det som klassas som skillnaden mellan utgående och ingående moms (skillnaden som man antingen får betala eller får tillbaka)? Fråga 2. Räknar Skatteverket ut detta med hjälp av den periodiska sammanfattningen som jag skickat in?

Tack på förhand för svar,
// Gustaf
1009
211
Hej, Ja, avdragsrätten syftar väl egentligen bara på den ingående momsen, men du har nog fattat rätt att du betalar eller får tillbaka skillnaden mellan utgående och ingående. I ditt fall bör du ju få tillbaka bara. De som inte alls får avdragsrätt är de som säljer momsfria varor/tjänster oavsett vilket land de säljer till, tex skola. Skatteverket räknar ut det i den momsdeklaration som du lämnar. Eller snarare du som räknar ut det åt Skatteverket. Du behöver alltså både lämna momsdeklaration och en periodisk sammanställning.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1
Tack för ditt svar. Det verkar som jag missuppfattat upplägget med moms kopplat till utlandshandel. Jag trodde först att det man var tvungen att se till att få tillbaka momsen som köparen, det tyska företaget, har betalat in till deras motsvarighet till Skatteverket. Jag missade att de på sitt håll, i Tyskland, såklart har haft ingående och utgående moms som de beroende på skillnaden, sedan får tillbaka eller betalar in. Sedan att vi här i Sverige har samma upplägg oberoende av dem. Så det gör ingen skillnad om det är dom eller jag som betalar momsen på fakturan då den summan räknas med in i andra momshändelser vi har i respektive företag. Skulle du vara vanlig och förtydliga vad avdragsrätt är (jag har försökt att googla fram det)? Detta är min uppfattning. Är det en term som hänvisar till om man har rätt att beräkna skillnaden mellan utgående och ingående moms, dvs. eventuell återbetalning/skuld av/till staten? Dvs. att om man säljer momspliktiga varor/tjänster, så ska/kan jag göra “avdrag” för den ingående momsen (som uppstått vid köp av t.ex. jobbdator) med hjälp av den utgående momsen (som uppstått vid försäljning av en app till en svensk kund)? Detta nedan från Skatteverket verkar stödja denna uppfattning: “Huvudregeln om rätt till avdrag för ingående skatt finns i 8 kap. 3 § ML. Regeln innebär i huvudsak att den som är skattskyldig har rätt att göra avdrag för ingående skatt på förvärv eller import för den verksamhet som medför skattskyldighet. Bestämmelsen gäller också den som inte är skattskyldig, men som med stöd av 10 kap. ML har rätt till återbetalning av skatt.” https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/352846.html Tack på förhand för tålamod :)
1009
211
Hej, Jag jobbar med redovisning och ekonomi praktiskt. Vill du gå till grunden med förklaring av termer så kanske du ska prata med något universitet. Men min förklaring av "avdragsrätt" är att det är just vad det står. Rätt till avdrag. Det kan vara avdrag för betald moms eller avdrag för en kostnad, beroende på vad och var termen finns. Att betala moms på sin försäljning är ingen rätt utan en skyldighet. Har du en skyldighet att betala moms så har du också en skyldighet att beräkna den moms du ska betala (momsdeklarationen).
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.