Bokförde fel för fem år sedan i enskild firma, hur rätta till?

8
Hej,
Såg just att jag bokförde fel för fem år sedan när jag precis startat min enskilda firma. Jag bokförde aldrig "eget uttag" utan trodde att det bara var att ta pengar från företagskontot när jag behövde dem utan att bokföra det eftersom pengarna var "mina". Jag vill nu rätta till detta och undrar hur jag gör. Min bank sparar bara transaktionshistorik tre år bakåt i tiden så jag kan inte kolla när uttagen gjordes eller hur många de var. Jag tjänade 11 000 på mitt företag det året och vad jag minns tog jag löpande ut alltsammans allteftersom, så det lär ha varit 0 kr på mitt företagskonto i slutet av räkenskapsåret. Ska jag bokföra det som ett eget uttag på 11 000 (debet eget uttag kredit företagskonto) den 31 december då eller hur gör jag?
8
Ingen som vet?
967
85
Hej, Har du ett företagskonto som du bokför på tex konto 1930? Min första tanke är att du ska borja med att lära dig mer om att bokföra och göra bokslut. Jag säger det inte för att vara taskig, utan föra att du vid slutet av räkenskapsåret ska göra bokslut och då stämma av alla konton. Då hade du direkt sett att konto 1930 visar en siffra och vad som faktiskt finns på bankkontot visar något helt annat. Du hade märk denna miss direkt. Frågan är om du har massa andra diffar också om du inte stämmer av. Om du å andra sidan inte har något företagskonto alls så blir ju alla insättningar och uttag egna insättningar/uttag, men då är frågan vilket konto du istället bokfört mot. Men om vi antar att detta är det enda felet så är det rätt enkelt. Först måste du kolla om du har expansionsfond eller räntefördelning eller haft under åren. Dessa påverkas nämligen av balansräkningen (och av storlek på bankkonto och egna uttag bla). Har du inte haft något av dessa så vilket är det senast öppna året som du inte gjort bosklut och deklarerat för? Är det kalenderår 2020? Börja i så fall med att stämma av IB bank. Boka diffen mot egna uttag. Du har ju kontoutdrag för året, så du kan se till att boka uttagen rätt för 2020 då. Det är en genväg som går att använda om förutsättningarna är rätt. Stäm av alla konton först. Kolla att du inte har avsättningarna i deklarationen jag skrev ovan. Har du inga andra fel så är det bara fråga om en omföring mellan två balanskonton. Påverkar inte resultrat eller skatt.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
8
Hej, Stort tack för ditt svar. [quote="Johan Boström" post=42374]Hej, Har du ett företagskonto som du bokför på tex konto 1930? Min första tanke är att du ska borja med att lära dig mer om att bokföra och göra bokslut. Jag säger det inte för att vara taskig, utan föra att du vid slutet av räkenskapsåret ska göra bokslut och då stämma av alla konton. Då hade du direkt sett att konto 1930 visar en siffra och vad som faktiskt finns på bankkontot visar något helt annat. Du hade märk denna miss direkt. Frågan är om du har massa andra diffar också om du inte stämmer av. [/quote] Jag har ett företagskonto som jag tar emot alla betalningar på och som heter 1930 i min bokföring. Jag har inget problem med att du säger att jag behöver lära mig, det är det som har varit problemet och det jag försöker åtgärda nu. Jag hade ingen aning om hur man bokförde när jag började år 2015 och eftersom jag visste så lite såg jag inte heller att jag gjorde fel. Eftersom kontona "försäljning" och "inköp" och "utgående moms 25%" inte var knutna till ett saldo på ett verkligt konto förstod jag inte att 1930 skulle vara det, utan jag antog att alla konton endast mätte hur mycket pengar jag fått in, hur mycket jag sålt för, hur mycket jag köpt in, hur mycket som var moms, osv. Men att jag sen kunde ta pengarna från det verkliga bankkontot utan att det påverkade bokföringen eftersom jag korrekt hade bokfört hur mycket jag hade fått in och att det var det enda som behövdes, och att pengarna var "mina" sen. När det var dags att deklararera klickade jag bara på knapparna för att generera en Resultaträkning och Balansräkning för det räkenskapsåret i Kapitas och fick ut siffror som stämde med vad jag hade sålt och köpt för och rapporterade in dem till skatteverket, så jag insåg inte att något var fel. [quote] Men om vi antar att detta är det enda felet så är det rätt enkelt. Först måste du kolla om du har expansionsfond eller räntefördelning eller haft under åren. Dessa påverkas nämligen av balansräkningen (och av storlek på bankkonto och egna uttag bla).[/quote] Har ej använt expansionsfond eller räntefördelning, förstod inte vad det var för något. [quote] Har du inte haft något av dessa så vilket är det senast öppna året som du inte gjort bosklut och deklarerat för? Är det kalenderår 2020? Börja i så fall med att stämma av IB bank. Boka diffen mot egna uttag. Du har ju kontoutdrag för året, så du kan se till att boka uttagen rätt för 2020 då.[/quote] Har du inte haft något av dessa så vilket är det senast öppna året som du inte gjort bosklut och deklarerat för? Är det kalenderår 2020? Börja i så fall med att stämma av IB bank. Boka diffen mot egna uttag. Du har ju kontoutdrag för året, så du kan se till att boka uttagen rätt för 2020 då. 2020, men jag har inte haft några affärshändelser det året, företaget har varit på paus pga corona etc, så det enda som hänt är att jag betalat in moms för 2019 till skatteverket. Alla mina räkensapsår har haft ingående balans 0 kr på företagskontot eftersom jag alltid löpande tagit ut alla pengar från företagskontot strax efter att jag fått in dem. Kapitas har låtit mig börja på ett nytt räkenskapsår utan att efterfråga någon ingående balans, utan det har varit default 0 kr vilket har stämt med saldot på mitt faktiska företagskonto i början av året. Det jag undrar är hur jag gör för räkenskapsår 2016 där jag inte kan kolla på banken när uttagen gjorts eftersom de inte sparar så gammal historik. Ska jag bara bokföra ett stort eget uttag i slutet av räkenskapsår 2016 då? [quote] Det är en genväg som går att använda om förutsättningarna är rätt. Stäm av alla konton först. Kolla att du inte har avsättningarna i deklarationen jag skrev ovan. Har du inga andra fel så är det bara fråga om en omföring mellan två balanskonton. Påverkar inte resultrat eller skatt. [/quote] Precis, när jag insåg att jag gjort massa fel drog jag ändå en lättnadens suck att jag inte fått ut fel siffror utan resultat och skatt har stämt trots att jag har gjort fel med de egna uttagen. Ingående balans på företagskontot har stämt alla år eftersom det varit 0 kr. Det är bara de egna uttagen från företagskontot osv som blivit fel. Detsamma gäller momsen. Siffrorna till skatteverket har stämt men jag har inte förstått att inbetalningen av skatt ska bokföras på företaget utan jag trodde det var en privat kostnad.
8
Är det något som är otydligt som jag kan klargöra?
967
85
Hej, Jag hade skrivit ett långt svar när sidan kraschade. 1. Du måste kolla att ditt bokföringsprogram funkar som det ska. Kanske handhavandefel. På balansräkningen ska utgående balansen ena året vara samma som ingående balansen på det efterföljande. Vissa konton kanske är noll, men det ska inte nollställas med automatik. Resultaträkningen ska däremot nollställas vid start av nytt räkenskapsår. 2. Om banken varit noll vid utgången av varje år så är det ok. Då ska också bokföringen på kontot (1930) vara noll. Frågan här är om det nollats korrekt. Har du bokfört så att det är noll så kolla vad du bokfört mot för konton. Har det bara nollats av sig självt vid start av nytt år måste du kolla vad som hänt. Har du skapat nytt bolag istället för nytt år eller kanske glömt föra över balansen (ibland måste man göra det manuellt via någon knapp). 3. Min tanke om du gjort övrigt rätt är att ta en genväg och bara bokföra summan vid ingången av tex 2020 så att banken blir rätt. Då behöver du inte tänka på vad som hände 2016. 4. Vet inte vad som menas med att skatt ska bokföras på företaget.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
8
Tack så jättemycket för ditt svar och att du vill hjälpa mig. Det här kanske kommer gå att lösa till slut. [quote="Johan Boström" post=42377]Hej, Jag hade skrivit ett långt svar när sidan kraschade. 1. Du måste kolla att ditt bokföringsprogram funkar som det ska. Kanske handhavandefel. På balansräkningen ska utgående balansen ena året vara samma som ingående balansen på det efterföljande. Vissa konton kanske är noll, men det ska inte nollställas med automatik. Resultaträkningen ska däremot nollställas vid start av nytt räkenskapsår.[/quote] Jag tror bokföringsprogrammet jag använder (Kapitas, du kan kolla online om du har lust) fungerar korrekt. Det är bara det att man måste sätta de ingående balanserna manuellt i början av varje år, och eftersom jag inte visste det eller ens vad en ingående balans var för något har jag inte gjort det. Så per "automatik" har de ingående balanserna blivit noll. [quote]2. Om banken varit noll vid utgången av varje år så är det ok. Då ska också bokföringen på kontot (1930) vara noll. Frågan här är om det nollats korrekt. Har du bokfört så att det är noll så kolla vad du bokfört mot för konton.[/quote] Det är den biten som inte stämmer. I slutet av räkenskapsår 2016 har det varit 11 000 kr på 1930. Detta är fel, eftersom jag tagit ut alla pengar från företagskontot löpande under 2016 men inte förstått att det ska bokföras. I början av räkenskapsår 2017 har saldot på 1930 varit 0 per "automatik" (se ovan), så det har stämt. Därför vill jag rätta bokföringen i räkenskapsår 2016 och lägga till de egna uttag som fattas för att saldot på 1930 ska bli 0. Det är bara det att historiken som talar om när jag gjort uttagen under 2016 inte längre finns kvar på min internetbank, så jag undrar om jag kan bokföra en klumpsumma under eget uttag på 11 000 kr i slutet av 2016 för att fixa det? [quote]Har det bara nollats av sig självt vid start av nytt år måste du kolla vad som hänt. Har du skapat nytt bolag istället för nytt år eller kanske glömt föra över balansen (ibland måste man göra det manuellt via någon knapp).[/quote] Se svar på din punkt 1. [quote] 3. Min tanke om du gjort övrigt rätt är att ta en genväg och bara bokföra summan vid ingången av tex 2020 så att banken blir rätt. Då behöver du inte tänka på vad som hände 2016.[/quote] Får jag verkligen göra så? Bokföringen har ju blivit fel de tidigare åren så jag tänkte att jag är skyldig att rätta till den. [quote] 4. Vet inte vad som menas med att skatt ska bokföras på företaget.[/quote] Jag trodde att inbetalningen av moms till skatteverket skulle bokföras?
1396
187
Om du har bokfört försäljning och inköp rätt, så kan du lugnt följa Johans råd och se till så du har rätt saldo på alla kontot vid ingången till 2020. De egna uttagen påverkar ju inte skatten, så även om du skulle rätta så blir det ingen skillnad i beskattningen. Inbetalning av moms kan du ju bokföra, men det är inget som heller påverkar skatterna. Preliminärskatt och inkomstskatt ska inte bokföras alls. Det blir egna uttag om du tar ut dom från 1930.
8
[quote]Om du har bokfört försäljning och inköp rätt, så kan du lugnt följa Johans råd och se till så du har rätt saldo på alla kontot vid ingången till 2020. De egna uttagen påverkar ju inte skatten, så även om du skulle rätta så blir det ingen skillnad i beskattningen. Inbetalning av moms kan du ju bokföra, men det är inget som heller påverkar skatterna.[/quote] Det är detta som är lite turen i oturen med mina bokföringsmisstag, att alla skatter har blivit rätt. Jag trodde dock att jag har en skyldighet enligt lag att bokföra korrekt och rätta fel? Det är därför jag vill rätta från början så att jag kan sätta rätt ingående balanser nästkommande år. Påverkas inte i alla fall Eget Kapital av att jag åtgärdar de saker jag har nämnt? Kan det verkligen vara okej att lämna bokföringen som den är även fast det finns fel? Rent hypotetiskt, om jag ville fixa den, skulle det vara okej att bokföra eget uttag som ett uttag i slutet av räkenskapsåret för de år då jag inte längre har bankhistorik att tillgå?
967
85
Hej, Ibland finns det olika sätt att lösa ett problem. Du verkar beslutat att välja ett sätt och det är klart du kan göra det. Har du kollat med banken att de inte kan ta fram transaktioner längre bakåt? Och du har inte sparat kontoutdrag i bokföringen? Om inte får du väl ta råden här ovan och tillämpa på tiden innan du kan få några kontoutdrag. Då kan du på tiden där du kan få information gå tillbaka och rätta år för år. Ska du rätta år för år så bör du göra det hela vägen. Bokföring - bokslut - förenklat årsbokslut/årsredovisning samt deklaration. Du tar helt enkelt det du har nu och lägger på rättelser.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.