Avsluta enskild näringsverksamhet

0
Hej,

Jag har tänkt att avveckla min enskilda firma då det inte är lönsamt alls i dessa tider. Jag inte gjort några inköp alls och har inga andra tillgångar utöver 16 391,34 kr på omsättningstillgångar 1930. Årets försäljning uppgick till 22000kr ink moms. Alltså har jag en momsskuld på 4400kr som ligger på 2611. Utöver det har jag inga skulder att betala vid övergående period. Preliminärskatten är inbetald.

Tillgångar 16 319:34kr
Eget kapital 11 991kr

- Utgående moms: 4400kr

Min fråga är, hur bokföra jag dessa om jag vill göra uttag och ta över tillgångar och skulder vid avveckling? Samt, kan jag återkalla F-skatt och moms för att sedan göra bokslut och momsrapport vid årsskiftet eller måste allt göras i för väg? Tänker att både bokslut och momsrapport får ett verifikat och som jag förstått det så ska det sista verifikatet vid en avveckling vara avskrivning av tillgångar och skulder?

Tack på förhand!
967
85
Hej, Om du ska avsluta en enskild firma behöver du först avsluta all verksamhet. Fakturera det som ska faktureras, avsluta avtal du betalar för (telefon etc). Allt som ska med i redovisningen, så att du inte får saker i efterhand. (Ang telefon etc så kan man fortsätta att betala privat om man vill ha kvar det) När du sett till att du fått in allt som ska vara med på företagets redovisning kan du avsluta f-skatt, moms mm. Därefter ska allt avvecklas, dvs balansräkningen ska vara i princip noll. Har du inventarier eller lager ska det köpas ut eller kasseras. Bank, fordringar och vissa skulder kan bokas om så att de i fortsättningen är dina privata. Momsredovisningen och bokslut bokas sedan på sista datumet som firman är igång (kan vara idag eller sista december, spelar inte så stor roll. Så länge det är 2020 behöver du inte rapportera för ytterligare ett år). Även om själva bokningarna görs senare, för de får ju göras rätt långt i efterhand, så lägger man de på datum för sista dagen firman är igång. Har beskrivit något förenklat. Finns en bra beskrivning på Skatteverket om vilka steg man ska ta.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
Rickard Tjernlund
Hej jag hoppar på denna gamla tråd för att ställa samma fråga fast i mitt specifika fall: Jag ska avsluta min enskilda firma och har 3 olika typer av tillgångar som jag tänker göra ett eget uttag av (alltså behålla privat). Dels har jag några inventarier, samt några förbrukningsinventarier, och lite plus i kassan. Jag undrar hur jag ska bokföra detta, (obs! alla inventariers marknadsvärde understiger det bokförda värdet, sen så har jag ej dragit av momsen på dessa vid inköp) blir det rätt om jag tänker på detta vis: 1. inventarier 1220 - kredit (uppskattat värde) Eget uttag/eget kapital 2013 - debet (samma uppskattade värde) 2. Förbrukningsinventarier 5410 - kredit (uppskattat värde) Eget uttag/kapital 2013 - debet (samma uppskatting) 3. Företagskonto 1920 - kredit (tillgångar på konto) Eget uttag/kapital 2013 -debet (samma värde) Eftersom jag inte dragit moms vid inköp så ska jag heller inte uppskatta moms vid eget uttag om jag förstod skatteverket rätt. OM jag gör på detta vis, kan jag lägga alla inventarier som en klumpsumma och göra 1st verifikat eller måste jag lista varje inventarie för sig? (samma fråga gäller förbrukningsinventarier)
Rickard Tjernlund
Jag ska avsluta min enskilda firma och har 3 olika typer av tillgångar som jag tänker göra ett eget uttag av (alltså behålla privat). Dels har jag några inventarier, samt några förbrukningsinventarier, och lite plus i kassan. Jag undrar hur jag ska bokföra detta, (obs! alla inventariers marknadsvärde understiger det bokförda värdet, sen så har jag ej dragit av momsen på dessa vid inköp) blir det rätt om jag tänker på detta vis: 1. inventarier 1220 - kredit (uppskattat värde) Eget uttag/eget kapital 2013 - debet (samma uppskattade värde) 2. Förbrukningsinventarier 5410 - kredit (uppskattat värde) Eget uttag/kapital 2013 - debet (samma uppskatting) 3. Företagskonto 1920 - kredit (tillgångar på konto) Eget uttag/kapital 2013 -debet (samma värde) Eftersom jag inte dragit moms vid inköp så ska jag heller inte uppskatta moms vid eget uttag om jag förstod skatteverket rätt. OM jag gör på detta vis, kan jag lägga alla inventarier som en klumpsumma och göra 1st verifikat eller måste jag lista varje inventarie för sig? (samma fråga gäller förbrukningsinventarier)

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.