Resultatdisposition vid minusresultat?

0
Har ett aktiebolag, en bisyssla, med mycket liten omsättning.

Den lilla vinst jag gör varje år har jag delat ut. Men i år kommer jag inte ha några uppdrag, dvs. noll i omsättning. Årets resultat blir en förlust på några tusenlappar. Eget kapital kommer bli strax under 50 000.

Hur hanterar jag resultatdispositionen i ett sådant läge?

Kan jag ange:
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Årets resultat - 7 000
Totalt - 7 000


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovan disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning - 7 000
Totalt - 7 000

Eller blir det helt fel?
1009
206
Hej, Stämmer som du skriver. Det blir "som vanligt" men med minus. Håll nu koll på om resultatet är negativt i fortsättningen och om du kommer under halva aktiekapitalet i eget kapital. Då måste du göra en kontrollbalansräkning osv.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
9
5
Det stämmer som Johan säger! Du kan även utnyttja situationen av overksamhet samt lagändringen kring det lägsta tillåtna aktiekapitalet, som sänktes från 50' till 25 000 kr. Nedsättning av aktiekapitalet kan göras genom en avsättning till fritt eget kapital alternativt återbetala halva summan till dig själv (aktieägaren). Först måste ett beslut fattas av "bolagsstämman", antar att det bara är du? Du måste alltså besluta om en ändring av bolagsordningen. Aktiekapitalet kan anges som ett fast belopp eller som inom ett intervall. Alltså som 25 000 eller mellan 25-100'. När Bolagsverket accepterat ändringen kan du bokföra enligt följande: [b]Bokföring av minskning av aktiekapital:[/b] * 2081 (aktiekapital) : 25 000 (debet) * 2893 (Skulder till närstående personer, kortfristig del) : 25 000 (kredit) [b]Avsättning till fritt eget kapital:[/b] * 2081 (aktiekapital) : 25 000 (debet) * 2091 (Balanserad vinst eller förlust ) : 25 000 (kredit) [b]Skattekonsekvenser:[/b] Det utbetalda beloppet kan dock räknas som en skattemässig utdelning, givet att minskningen sker utan indragning av aktier. Genomförs minskningen genom en indragning av aktierna och du istället återbetalar summan till dig själv, klassas det som en avyttring. Då beskattas "vinsten" enligt fåmansbolagsreglerna.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.