Startsida

Holdingbolag & utdelning

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 20
Tack mottaget: 1
Vi är fyra delägare av ett AB (3:12 fåmansbolag) skulle vilja ha holdingbolag för AB:t men uppdelat så att varje delägare har ett eget holdingbolag som äger dennes andel i bolaget. Tillsammans har alltså dessa 4 holdingbolag 100% av aktierna i bolaget.

Det vi vill göra som vi hoppas fungerar är följande:
1. Bilda holdingbolagen nu innan årsskiftet så att vi hinner få in schablon enligt förenklingregeln.
2. När bolaget gör bokslut nästa år så tar vi en liten utdelning som räcker för att maximera schablon enligt förenklingsregeln.
3. Efter bokslutet så skriver vi över aktierna till holdingbolagen.
4. Vi har efter att aktierna skrivits över en extra bolagsstämma där vi delar ut resten av den utdelning vi vill ta ut och då går den till holdingbolagen.
5. Året efter så kan varje holdingbolag börja ge utdelning enligt förenklingsregeln i den grad varje bolags ägare önskar.

De frågor jag har är följande:
-Går det att göra enligt upplägget ovan?
-På punkt 3, måste varje holdingbolag betala oss vad vi betalade för aktierna för att vi ska undvika onödigt hög skatt om vi sedan säljer vidare aktier från holdingbolagen till någon annanstans? Om vi överlåter aktierna gratis så borde ju vid vidareförsäljning från holdingbolagen hela försäljningspriset bli vinst i holdingbolaget som beskattas.
-Är det tillåtet att fakturera från ett holdingbolag till ett bolag det äger aktier eller betraktas det inte som holdingbolag längre då? Går det att fakturera från holdingbolag till bolag det inte äger aktier i?
Inlägg: 52
Tack mottaget: 3
#40285
Du kan bara använda förenklingsregeln i ett bolag du äger per år, så du kan inte ta (eller spara) utdelning från både bolaget och holdingbolaget under samma år.

Du behöver ju inte ha ett rent holdingbolag utan f-skatt & momsreg, går ju bra att äga andra bolag i ett vanligt bolag också.

Ni bör även kika på hur stora lönekostnader ni har i bolaget, kanske är huvudregeln bättre än förenklingsregeln. Vad jag vet så kan man inte flytta lönesumman uppåt i bolags-hierarkin om ägandet är 50% eller under.
Inlägg: 1394
Tack mottaget: 187
#40286
Jag förstår faktiskt inte riktigt varför man vill krångla till situationen med 5 bolag istället för ett. Man ska inte underskatta jobbet med internfakturering, bokföring, bokslut mm.

Allt extra jobb kommer lätt att äta upp den lilla vinst man gör på skatterna, så det är bättre att lägga fokus på att driva företaget, istället för organisatoriska saker som ger några tusenlappar i skattebesparing.

Alla experter är överens om att det är bättre att ta ut vanlig lön upp till första brytpunkten på drygt 400 000, istället för att fokusera på utdelningen.

Räknar man samman allt, med bolagsskatten på 22 %, skatt på utdelningen 20% samt ta med att utdelningen inte ger varken sjukpenning eller pension, så är vinningen minimal.
Inlägg: 52
Tack mottaget: 3
#40288
Nu vet vi ju inte om frågeställaren jobbar i bolaget eller inte?

Rent generellt har du rätt Ingvar, först en normal lön och pensionsavsättning, därefter normal utdelning. Har man sedan ändå pengar över som inte behövs så får man fundera på om det är lönt att göra något.

Och tar man ut 400k i lön så är huvudregeln bättre att använda, har man dessutom anställda så är den mycket bättre!

Bokföring och årsredovisning i mitt ägarbolag som får en utdelning/år, betalar ut en och har mindre än 10 fakturor ut/in kostar ca 1500:-/år + en extra K4 att fylla i. Det ger å andra sidan en extra 160k utdelning till 20% skatt så nog är det värt besväret/kostnaden.
Inlägg: 902
Tack mottaget: 85
#40300
Hej Martin,

Blev intresserad av ditt upplägg du skriver senast här. Hur får du en extra utdelning av att ha ett "ägarbolag"? Är det inte ett holdingbolag? Eller menar du att du personligen äger en del av samma bolag som holdingbolaget äger, och tar utdelning från båda? Varför fyller du i K4? Eller menar du K10?

Kan det låga priset 1500 kr bero på att du har ett annat bolag som du redan betalar bokföring/årsredovisning på?
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
Inlägg: 52
Tack mottaget: 3
#40303
Sorry K4 var en typo, skall vara K10.

Vi har följande upplägg, vi är två delägare 50% var vilket gör det hela mer komplicerat än om man bara varit ensam.

Ett större bolag där vi båda är anställda och tar lön ifrån och sätter av pension, finns även anställda som inte är ägare, här använder vi huvudregeln och tar utdelning efter lönesumman. Överskottskapital samlas på hög här då vi inte kan ta ut det på skatteffektivt sätt.

Ett lite mindre nyare bolag utan anställda, här kan vi ta 1/2 schablonbelopp var om vi äger det direkt, istället äger vi det genom vars ett ägarbolag. Vi delar ut all överskottskapital till ägarbolagen som i sin tur delar ut ett schablonbelopp vardera. Mitt bolag har även annan verksamhet så det är F-skatt och momsregistrerat, kompanjonens är ett rent holdingbolag.

3:12 reglerna är ok om man är ensam ägare men är man flera blir det ju lite snålt att dela på ett schablonbelopp per företag, frågeställaren var ju fem ägare, är man då anställd någon annan stans blir det inte många kronor i utdelning .

Som vanligt: Börja med att ha en bra affärsidé och se till att tjäna pengar, finns ingen anledning att skatteoptimera för pengar som inte finns.
Inlägg: 1
#41144
Hej Martin,

Vi är relativt nystartade men har liknande upplägg som dig och det börjar bli dags för utdelning.

Hur blir skatteeffekterna när ni delar ut utdelning i flera led? Som jag förstår det så är det bara fysiska personer som skattar på utdelning. Men å andra sidan så kan man bara dela ut framskattat resultat (?). Med andra ord, måste ni inte betala bolagsskatt flera gånger för att tillslut få ut pengar privat (som skattas igen med 20%)?

Tack

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.