Kontantmetoden och löner

12
Två frågor som hänger ihop:

Jag kan enligt skatteverket använda kontantmetoden (eller bokslutsmetoden). Och det gör jag också när det gäller leverantörsfakturor, eftersom dessa inta är särskilt många eller stora (det är ett tjänsteföretag). Däremot bokför jag kundafakturor enligt fakturametoden, för att få intäkterna på rätt period. Får man göra så? Det lär ju bli rätt vid deklarationen ändå?Sen har vi mest timanställda, som får lön en månad i efterskott och semesterersättningen utbetald direkt. Det betyder ju att det finns en löneskuld vid årsskiftet. Det finns också en fordran på ofakturerade timmar som ungefär motsvarar dessa lönetimmar. Ska man ta med dessa skulder och fordringar vid bokslutet, och i så fall hurdå?
488
1) Du kan fortsätta bokföra dina fakturor som du beskriver, bortsett från precis över årsskiftet då du även måste ta med alla obetalda leverantörsskulder. [br] [br]Du får ligga ute med momsen från lev.fakturorna en månad längre ifall betalningen sker månaden efter fakturadatumet, medan momsen från kundfakturorna redovisas direkt. Skatteverket kommer inte att protestera eftersom de inte förlorar på metoden utan bara du själv. [br] [br]Löneskulden vid årsskiftet kan du bokföra: [br] [br]Debet 7019 "Upplupen lön" [br]Kredit 2910 "Upplupna löner" [br]Debet 7090 "Förändring av semesterlöneskuld" [br]Kredit 2920 "Upplupna semesterlöner" [br]Debet 75xx "Beräknade sociala avgifter" [br]Kredit 2941 "Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter" [br] [br]Detta kallas periodisering. Det är bara beräknade belopp och ska inte tas med i skattedeklarationen (alltså när du betalar in arbetsgivaravgifterna). Där tar du bara med sådan lön som faktiskt betalas. Glöm inte att vända tillbaka periodiseringarna när lönerna faktiskt betalas ut! Alltså boka likadant men byt plats på debet och kredit. [br] [br]Ifall du jobbar på löpande räkning och inte till fast pris så behöver du inte boka upp upplupet timarvode som du har jobbat in men ännu inte fakturerat vid bokslutet. Givetvis FÅR du ta upp det om du vill att din bokföring ska visa vad som faktiskt har hänt under perioden.
27
Blir lite fundersam när jag läser det HerrKofot skriver, att han använder[i] både [/i]kontantmetoden och fakturametoden. [br] [br]Får man verkligen göra detta? [br] [br]Har letat lite på SKV hemsida och hittar i och för sig ingenstans där det uttryckligen står att man [i]inte[/i] får göra så men det står ju att man ska välja [i]en[/i] metod. [br] [br]Har jag bara fått för mig att man måste hålla sig till en av metoderna?
720
Får och får, man ska väl hålla sig till den metod man valt. I det här fallet så är det ju som Karin säger att det är till SKV fördel och inte till företagets så därför kommer inte heller någom att klaga.
12
Tackar för svaren! Eftersom verksamheten inte är momspliktig (vi bedriver hemtjänst åt kommunen) så spelar det ingen roll för oss med momsperioden. Om det är som Karin i Västergötland säger att man inte behöver ta upp ofakturerade timmar, så kan vi ju "som tack" till skatteverket låta bli att periodisera lönekostnaden också. Det blir ju både enklare och riktigare.
720
Riktgt så enkelt är det inte. Alla kostnader och intäkter ska periodiseras och hamna på rätt år, alltså ska både löner och intäkter redovisas som upplupna och tass med år 2006. [br]MEN, när det gäller INTÄKTER så finns en alternativregel som säger att man kan låta bli att periodisera, men observera att bara gäller intäkter.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.