Avskrivningar av maskiner i aktiebolag

18
Skulle vilja ha hjälp med avskrivningar på maskiner.

Hur funkar detta vid aktiebolag?
Låt säga att jag köper in en industrimaskin för 20 miljoner.

Hur ska avskrivningen göras?

Vad menas med ekonomisk livslängd och nyttjande period?

Nyttjande perioden för denna maskin är så länge företaget är igång och maskinens livslängd beror ju på att underhållet sköts.

Kan man skriva av den med 10 % /år? eller kan man räkna på år?
ex, 15 år vilket gör ca 6,6 %.

Tacksam för svar och en upplysning på detta område.
10
Hej, När du köper en inventarie (eller en grupp inventarier som har samröre med varandra) som kostar över ett halvt prisbasbelopp (tror det är 22 000 kr i år eller nåt sånt...) ska den skrivas av på fem år. Ekonomisk livslängd är hur länge maskinen är funktionsduglig. Nyttjande period är hur länge företaget förväntar sig utnyttja maskinen för sitt ändamål. Dvs, En maskin kan ha en ekonomisk livslängd på kanske 10 år, men företaget planerar bara en nyttjandeperiod på 4 år för att sedan kanske sälja maskinen och ersätta den med en ny. Denna ska då skrivas av enligt plan. Info om materiella anläggningstillgångar: http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800098/kap16.pdf Vanligtvis gör man proportionella avskrivningar under 5 års tid. Dvs: man kostnadsför/skriver av 1/5 av anskaffningsbeloppet per år. Man kan inte välja antal år utan det är 5 år som gäller oavsett materiell inventarie. /erika
18
Tackar för svar. En fråga, är inte 5 år den lägsta tiden man får skriva av? Läste detta på en sida, "[i]Skattemässigt har en redovisningsenhet möjlighet att göra räkenskapsenliga avskrivningar baserat på en avskrivningstid om [b]minst [/b]5 år (20 % per år) eller en direktavskrivning om reglerna gällande förbrukningsinventarier är uppfyllda.[/i]" Är ju säkerligen en tolkningsfråga detta, men läser man ordagrant så får jag det till att minsta tiden för en avskrivning är 5 år dvs 20 %. Finns även detta, "[i]På maskiner skall en redovisningsenhet göra planenliga avskrivningar fördelat över maskinernas ekonomiska livslängd eftersom maskinerna successivt minskar i värde i takt med att maskinerna åldras och förbrukas.[/i]" Så då borde man ju kunna göra en avskrivning på 10 år om den ekonomiska livslängden är det, och om nyttjande längden är betydligt längre. "[i]Värdeminskningen för en anläggningstillgång bestäms av den ekonomiska livslängden som utgör det antal år, månader eller dagar då en tillgång genererar ekonomiska fördelar. Nyttjandeperioden är det antal år, månader eller dagar som en redovisningsenhet beräknar att behålla en anläggningstillgång och restvärdet är tillgångens värde vid nyttjandeperiodens slut. En anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd om 10 år som minskar i värde enligt ett linjärt mönster förlorar 10 % av sitt värde varje år och har inget restvärde kvar år 10. Om nyttjandeperioden för denna tillgång är 5 år så skrivs anläggningstillgången av med 10 % av anskaffningsvärdet per år ner till restvärdet år 5 som motsvarar 50 % av anskaffningsvärdet.[/i]" Så i mitt fall skulle ju detta stämma, då den ekonomiska livslängden på den maskin jag funderar på ligger vid 10 år, men nyttjandeperioden kommer vara upp mot 20 år eller mer. Eller tänker jag helt fel här? Det jag håller på med är en budget för en större investering av maskiner inom en industri. Och just avskrivningar som jag fastnat på.
18
Skriver nu ett svar på min egen fråga! Då jag varit i kontakt med skatteverket. Så ja man får dra av 10 % på maskiner om det ekonomiska värdet överstiger 10 år. Här är det utförliga svaret jag fick. "[i]Du kan skriva av maskinen med 10 procent per år under 10 år om du vill. Det finns skatterättsliga regler och civilrättsliga regler som styr värderingen av inventarier. Skatterättligt gäller att man inte får skriva av inventarier för snabbt. Har finns räkenskapsenlig avskrivning som talar om vilket lägsta värde som inventarierna får värderas till. De civilrättsliga reglerna säger att man inte får värdera inventarierna för högt (över marknadsvärdet). Inom detta spann kan man värdera inventarierna.[/i]" Hoppas detta hjälper flera som funderade på samma som jag. Detta underlättar även min företagsstart då ekonomin blir en helt annan än om man skulle gjort avskrivning på 5 år.
1442
187
Hur menar du att ekonomin blir helt annorlunda? Lättare att hålla aktiekapitalet intakt? Ofta brukar ju folk vilja skriva av maximalt för att slippa skatta i början..

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.