Vad ska jag göra med en försäkrings faktura?

3
Har fått en faktura från FORA, och vet inte riktigt vad jag ska göra med den förutom att betala förstås. Men ska jag betala den som privatperson eller är det något som ska betalas i företaget? (Handelsbolag)

Fakturan avser Premier för företagares egen försäkring, Avtalsförsäkringar: avtalsgruppsjukförsäkring AGS-EF och Tjänstegrupplivförsäkring TGL-EF

Om det ska betalas via företaget, hur bokför jag detta?

Har försökt söka runt på nätet och läst bokföringsboken, men när det gäller försäkringar så är jag helt lost och blir bara förvirrad! Så jag är enormt tacksam för hjälp i den här frågan.  🙂
3
Är det verkligen ingen annan som har försäkringar och som vet vad som ska göras med den...?
394
1
Det är en försäkring man tecknar för kollektivanställda medarbetare. Man kan även teckna den för företagsledare.[br][br]Den är avdragsgill och bokförs helt normalt bland försäkringspremier exempelvis konto D6310.[br][br]Från AFA[br][i]Komplettera ditt eget försäkringsskydd.[br]Har du sett över ditt eget försäkringsskydd? Avtalsförsäkringar genom kollektivavtal omfattar bara de anställda – inte dig som företagare eller din familj. [br][br]Genom att teckna Företagares egen försäkring kompletterar du ditt eget försäkringsskydd. Försäkring kan också tecknas av din make, maka eller registrerade partner som är verksam i företaget. [br][br]Försäkringarna ger en extra trygghet vid[br][br]    * arbetsskada – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA[br]    * sjukdom – Företagares egen Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS/EF[br]    * pension – Avtalspension SAF-LO[br]    * dödsfall – Företagares egen Tjänstegrupplivförsäkring, TGL/EF[br][/i]
Ulf Bjarme
632
3
Man kan väl bokföra den på 6310 om man vill, men jag rekommenderar att använda 7570 eller liknande.[br][br]Tänk på att man skall betala skatt på en del av den här försäkringen, eftersom det handlar om pensioner också.
3
Om jag förstått det hela rätt så ska de försäkringar som jag tecknat innefatta både mig och min sambo (de enda som arbetar i företaget och äger 50% var av företaget)[br][br]Är det verkligen skatt på försäkringar???[br][br]Om jag inte är helt ute och surrar, borde jag inte bokföra så här?:[br]Bank 1940 - kredit 802:-[br]Minimipremie - 7589??? - debet 450:-[br]Avtalsgruppsjukförsäkring - 7582 - debet - 188:-[br]Tjänstegrupplivförsäkring - 7581 - debet - 164:-[br]
632
3
Man betalar skatt på pensionsförsäkringar, ja.[br][br]Sjukförsäkringar och andra personliga försäkringar är inte heller avdragsgilla i firman.
394
1
Det är pensionskostnader i rörelsen man betalar särskild löneskatt på (24,26 %). Den här FORA försäkringen har inget pensionsmoment.[br][br]Försäkringar motsvarande de som ingår i kollektivavtal är avdragsgilla för egenföretgareoch delägare i HB.[br][br]Så här formulerar Skatteverket det i sitt avdragslexikon:[br][br][br][i]För grupplivförsäkringar gäller särskilda begränsningar. En grupplivförsäkring som du tecknar för dig, i egenskap av näringsidkare, får du i vissa fall endast dra av delvis. Så blir fallet om en eventuell ersättning är förmånligare än motsvarande ersättning enligt den statliga grupplivförsäkringen. I så fall får du maximalt göra avdrag motsvarande premiekostnaden för den statliga grupplivförsäkringen.[br][/i]
Ulf Bjarme
632
3
Okej, jag kan ju inte tala för just den här fakturan. Men normalt sett finns det en pensionsdel och en försäkringsdel på Foras fakturor.[br][br]Och då ska man betala löneskatt på den delen som avser pension. Men det finns ju specificerat på fakturan, så det är inga problem för trådskaparen att kolla upp det.[br][br]Om det är annolunda för en enskild firma så kan jag ha fel, men försäkringar som en arbetsgivare tecknar hos fora innehåller en pensionsdel, fora eller liknande krävs ju i många kollektivavtal.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.