Differenser omsättning och löner - vad pratar man om?

106
HejsanHåller på med en årsredovisning - min revisor (som då har alla mina papper), säger att han hittat en differens på löner (1000🙂 och en differens på omsättning (2000🙂.Någon mer hjälp får jag inte av denna revisor som jag tänker byta fortast möjligt.Av revisorsassistenten får jag reda på att det gäller en differens mellan vad som står i bokföringen och vad jag deklarerat varje månad. Vilket jag nu inte kan kolla för alla papper är hos revisorn.Någon som kan förklara? Dels vad de pratar om och dels vad det är meningen att jag skall göra åt det, för att min årsredovisning skall accepteras?All hjälp uppskattas.
Mitt företag: [URL=http://intelligentmammals.se/]www.intelligentmammals.se[/URL]
Min bokföringsguide: [URL=http://bokforamoms.se/]www.bokforamoms.se[/URL]
Min roliga tvåspråkiga blogg: [URL=http://alltommig.nu/]www.alltommig.nu[/URL]
720
Just nu 'r det väl inte så mycket du kan göra, int förrän du får dina underlag tillbaka. förhoppningsvis har väl då också revisorn skrivit de rättnuingar som behöverr göras wå det bara ska vara för dig att skriva underr rättningarna av de gjorda deklarationerna och skicka in. [br]Årsredovisningen hänger inte på detta, gort är gjort och kan inte göras ogjort. Även om du nu skickar en rättning på lönen så blir ju ändå inte de sociala avgifterna för detta inbetalt innan årsskiftet så posten kommer ändå att vara med. [br]Vad som hänt är att du varje månad har deklarerat löner till SKM. När året är slut har du skrivit kontrolluppgifter för dessa löner. Du har också bokfört en lönekostnad i bolaget. När man granskar detta börjar man med att jämföra årssaldot på kontot för löner med summan löner i dina kontrolluppgifter. Stämmer dessa överens så kontrollerar man sedan också att du bokfört in rätt skuld för sociala avgfiter motsvarande den uppbokade lönen. Har du gjort det och betalt rätt summa ska skulden på kontot för upplupna sociala avgifter den 31/12 vara lika stor som det belopp du betalar in den 17 januari. Här någonstans har du en differans. Om den beror på att du glämt att boka en lön på 1000 eller på att du glömt att ta med den i skattedeklarationen och betala sociala avgifter för den är omöjligt att veta utan att se exakt var differansen visar sig. [br]Samma sak när det gäller momsen. Man tittar på hur stor omsättning du har bokfört i bolaget. Genom att ta den omsättningen * 25% så kommer man fram till hur stor utgående moms du ska ha redovisat udner hela året. Det är samma sak här, omöjligt att svara på om felet ligger i själva bokföringen eller i redovisningen till SKM utan att veta exakt var man hittat felet. Differansen på 200 kan ju lika gärna berro på att du glömt bokföra en intäkt som du redovisat för som att du glömt redovisa en intäkt som du haft. [br]Samtidigt måste jag säga att det måste vara en mycket liten verksamhet du har om revisorn går ner så djupt i detalj så att man lägger td på ett OMSÄTTNINGFEL på 2000 dvs 500 i momspengarr.
106
Min revisor från E & Y har en lite annan filosofi - han ser sig mera som en åklagare (närmaste analogin jag kan hitta) som är till för att hitta fel och utdöma bestraffningar. Han ser det inte som sin uppgift att lägga två strån i kors för att ge mig några som helst goda råd eller tala om hur jag skall göra med någonting, det är inte hans uppgift. :) [br] [br]För detta nöje betalar jag i runda slängar 10.000:- för strax under 300 verifikationer. Kan tyckas vara en smula i överkant, särskilt som ett kvitto på ett häfte frimärken då inte kostar 55:- utan istället 85:-. :( [br] [br]Så visst är det en liten omsättning och jag håller med dig, det är fånigt att slå ner på sådana saker. Men han kanske måste hitta något att klaga på, annars kanske han inte tycker att han gör sitt jobb? [br] [br]Jag har säkerligen missuppfattat rollen som en revisor har, men i alla fall... [br] [br]Stort tack för ditt svar! :)
Mitt företag: [URL=http://intelligentmammals.se/]www.intelligentmammals.se[/URL]
Min bokföringsguide: [URL=http://bokforamoms.se/]www.bokforamoms.se[/URL]
Min roliga tvåspråkiga blogg: [URL=http://alltommig.nu/]www.alltommig.nu[/URL]
720
Det är inte antalet verifikationer som avgör priset för en revision utan antalet och typer av balansposterrr. En revisor sitter ju inte och går igenom verifikationerna en efter en utan gör lite stickprov enligt principen väsentlighet och risk. [br]Däremot när det gäller balansposterna så görs en ordentlig granskning av din värdering av de olika posterna och vilka underlag du har för detta. [br]Ta posten kundfordringar ex. Du har ett bokföert värde på 39.000 där. Revisorn kommer då att plocka fram de fakturor som du har liggande obetalda över bokslutet och se att värdet av dessa vekligen är 39.000. Dessa fakturor kopieras och sätts i hans bokslutspärm. Sedan går man igenom verrifikationerna för januari och prickar av när dessa faktruro blir betalda och tar kopior på betalningarna. (Nunutgår jag från att du har 30 dagars kredit). Är någon faktura obetald fortfarande? Då kommer hanatt ringa och be dig ta fram inbetalningen om den är gjord senare och skicka över den. Är den ännu inte betald? Vad har du gjort för att driva in den, kan duverifiera detta? Hur mycket tror du att du kommer att få betalt? Om det är en faktura på 9000 av dessa 39000 som du inte fått betalt för och som du nu tror blir svårt att driva in så har ju inte kundfordringarna ett värde om 39000 utan bara 30000 även om det bokförda värdet är 39000. Detta ska då regleras genom en uppbokning av en osäker kundfordran som reglerar värdet av kundfordringar. [br]På detta sätt värderas varje balansbost i din bokföring, givetvis efter lite olika förutsättningar beroende på vad det är för post. Ju mer av detta arbete du själv eller din redovisningskonsult gjort ju billigae blir bokslutet. [br] [br]Revisorna uppgift är att granska bolagets räkenskaper och förvalting , han får absolut inte delta aktivt i något som bolaget gör. Hur mycket råd och disskutioner man sedan kan ta med revisorn beror helt och hållet på vilket förhållande man har pch hur lätt man förstår varandra. Samtidigt så är det så att ett litet bolag hos en stor revisor inte får lika personlig service som ett litet bolag hos en liten revisor. Bäst utfall får man nog trots allt om man ser till att använda revisorn till vad han är till för nämligen granskningen och använder sig av en redovisningskonsult för resten. [br]Skulle vi någon gång vara osäkra på hur en fråga ska hanteras är det alltid mycket lättare när jag ringer bolagets revisor och vi tar en disskusion om tänkbara lösningaar än när klienten själv ska göra det. I det läget fungerar vi lite som översättare mellan bolaget och deras revisor. Desssutom tickar inte vår revisors klocka för klienten när vi ringer, något som inte är att förakta som plusvärde.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.