Hur lång tid tar det att starta AB?

82
1
Jag vet att det kan gå på ett par timmar om man betalar ca 8000 men hur lång tid brukar det ta normalt från det att man tar beslut att man vill starta AB tills dess det är registrerat?
Niklas Gerholm
57
Enligt Aktiebolagslagen 2:4 anses bolaget bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Så starta kan du göra när du vill. Styrelsen har sedan 6 månader på sig att registrera bolaget i aktiebolagsregistret. Exakt hur lång tid registreringen tar har jag ingen uppgift om.[br]Mer nyttig info kan du hitta på http://www.nutek.se/sb/d/477/a/1558
117
Hej![br][br]Sist jag pratade med bolagsverket hade de en handläggningstid på ca 2 veckor. Det förutsätter att samtliga uppgifter är korrekta och att de godkänner ert namnförslag.[br][br]Med vänlig hälsning[br][br]Henrik Öhrn[br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)
589
1
2 veckor är nog det absolut minsta man ska räkna med. Lämnar man in ansökan vid "fel" tidpunkt kan det lika gärna ta 4 veckor. Det beror på hur mycket Bolagsverket har att göra. Men jag tror att deras mål är att det inte ska ta mer än 2 veckor.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.