Standardisering av tjänster och stöd till småföretagare

232
Tjänster och stöd som erbjuds småföretagare måste svara mot de verkliga behov som varje enskild företagare kan ha. För att underlätta bedömning och behov av innehållet i sådana tjänster och stöd kommer nu europeiska riktlinjer att tas fram.

Du eller din organisation är välkommen att vara med och påverka dess innehåll genom att delta i en motsvarande svensk spegelkommitté på SIS.

– Riktlinjerna ska ge vägledning för såväl småföretag som för dem som erbjuder tjänster eller stöd till just småföretag. De kommer bland annat att innehålla en checklista som ska underlätta kommunikationen mellan leverantören och mottagaren. Det gäller även vilka krav som bör ställas i samband med köp av tjänster eller erhållande av stöd, säger Karita Thomé, projektledare på SIS.

Ett informationsmöte om ”Tjänster och stöd till småföretagare” äger rum på SIS den 28 februari.http://www.sis.se/pdf/inbjudan_bussines_support.pdf
M-Daniel Johansson
640
9
Hej, [br] [br]Det skulle vara intressant att lyssna på, men bor man inte i Stockholm blir det svårt att ta sig tid. [br] [br]MVH [br] [br]R
232
Ja, det är synd att man väljer endast ett tillfälle på en plats. Jag skall dock följa upp detta och bhar anmält intresse för att få vara med under denna utveckling.
M-Daniel Johansson
232
Hej igen.. [br]Jag har varit i kontakt med SIS och kommer vara absolut delaktig i detta projekt. Man håller på att ta fram en standard som kan användas av småföretagare oavsett branschtillhörighet, som skall fungera som stöd i verksamheten. En ensamföetagare är ju allt från inköpare, säljare, ekonom till strateg men kan av naturliga orsaker inte vara expert på alla dessa områden vilket innebär att man i vissa fall tar onödigt stora risker och det ibland helt omedvetet vilket kan innebära extrakostnader. Kostnader man hellre vill lägga på utveckling av företaget istället för som "plåster på såren". [br] Standarden som nu arbetas fram skall fungera som ett stöd för företagaren att göra korrekta bedömningar av underleverantörer, marknadsaktiviteter, målsättning/planer, anställningar, externa konsulter och ställer "krav" på vilka element som är viktigt i ett företag. [br]Det handlar om en standard som för tillfället arbetats fram av fransmännen, men som nu skall ut i europa och då anpassas därefter. [br] [br]Som brukligt är också att det inte är ISO-standarden i sig självt som "löser alla problem", utan det är ju beroende av hur användaren tillämpar det styrmedel standarden ger.. ;) [br] [br]Första mötet äger rum nästa vecka där vi skall budgetera, planera och ta del av fransmännens förslag. Sedan skall detta förslag från Sverige presenteras på europamötet i början av februari. Allt skall vara klart igång om ca ett år.
M-Daniel Johansson

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.