Tvist med konsument - vart kan jag få rådgivning?

12
1
Hej,
Jag har hamnat i en tvist med en konsument ang. ett köp. Det var fel på varan, en brud klänning, och kunden vill nu returnera varan, häva köpet samt få ersättning för det hon kommer köpa en ny dyrare klänning för, nu två veckor innan bröllopet.

Kan företagare vända sig någonstans för att få råd? Konsumenterna har ju konsumentverket..men hur ska man veta hur man skall gå till väga och vem som har rätt i dessa fall?
2066
2
Konsumentköplagen är inte helt fel i detta fall, den reglerar även vad kunden har rätt till. Man kan ju anta att en bröllopsklänning är av stor betydelse för kunden och du har redan sagt att det faktiskt är fel på varan. Antingen bör du leverera en felfri produkt innan bröllopet eller ta tillbaka den och därefter kreditera köpet. Vad gäller skadestånd är det svårt att säga, det beror på förutsättningarna och vad som hänt i detta specifika fall. Se §30-32: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932/ För företagare finns det t ex Företagarna (www.foretagarna.se) som man kan gå med i och få råd av. Annars frågar man här, tar hjälp av kollegor och vänner, läser i lagen vad som gäller (vilket inte är helt lätt), kontaktar en advokat osv osv.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.