Varför holdingbolag?

52
Hej!

Läste på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Holdingbolag

Vilka fördelar ger det att ha ett holdingbolag? Bolaget kan äga flera dotterbolag, bra det. Men om du är en privatperson som äger 100% av aktierna i dina 3 aktiebolag. Varför då skapa ett holdingbolag?

I dragons den eller i draknästet så vill ju ofta investerarna köpa in sig i holdingbolaget istället för dotterbolaget för att ta del av alla hans tex uppfinningar. Men vad spelar det för roll, han som dom investerar i kan väl bara gå och skapa ett nytt bolag som inte hans holdingbolag äger något i?

Någon som kan förklara 🙂?
1165
Fördelen är att man kan flytta pengar mellan bolagen, utan att utlösa beskattning, genom så kallade koncernbidrag. Samtidigt har du verksamheterna åtskilda. Skulle en del av strukturen må dåligt kan man såga av den delen genom konkurs utan att skada resterande del av koncernen. [br][br]Vill man därtill ta in olika delägare (t.ex. personal, leverantörer, riskkapitalister) till olika verksamheter i koncernen så är det också möjligt med denna "trädbyggnad" istället för motsatsen, äggkorgssamlandet.[br][br]Väldigt många bolag är holdingbolag, utan att heta så.
32
5
Det var längesen det skrevs här ser jag, 1 år och 6 månader sedan. Men om du går in på wikipedia och läser om holdingbolag igen så kan du se att texten är utbytt. Jag har författat den senare. http://sv.wikipedia.org/wiki/Holdingbolag I övrigt kan du läsa på min hemsida www.holdingbolagslokalisering.se för att få mer information om holdingbolag. Den är under konstruktion. Du kan också se mitt examensarbete om holdingbolag där du bör finna information kring många av de frågor som kan uppstå angående holdingbolag. Se: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1712930&fileOId=1717915 Om du vill ha mer information än detta, kan du alltid kontakta mig på mail [email protected], se hemsida www.jkproximus.se Ha en trevlig sommar! John Knutsson, jur. kand., specialist holdingbolag
John Knutsson, jur. kand. - jklaw
822
48
John har nu skrivit en mycket bra artikel om ämnet. Han tar bland annat upp [i]vad det är[/i], [i]varför man vanligtvis startar[/i], [i]vem som brukar starta[/i] och [i]var i världen det är populärt att starta holdingbolag[/i]. [url=http://www.foretagande.se/Holdingbolag-sa-fungerar-det.html]Holdingbolag - så fungerar det[/url] Tack John!
589
1
I sammanhanget glöms lätt bort att många koncerner har ett holdingbolag i toppen (dvs ett bolag vars huvudsakliga syfte är att äga andra bolag), av rent praktiskt skäl som inte har något alls med skatteparadis eller annat att göra.
32
5
Ofta placeras dock dessa moderbolag i länder som leder till gynnsammare skatteeffekter för koncernen jämfört med om moderbolaget skulle ha placerats i exempelvis grundarnas hemvistland. John
John Knutsson, jur. kand. - jklaw
589
1
Nej, inte ofta. Oftast är bolagen kvar i Sverige. Det händer att bolagen placeras utomlands, men särskilt vanligt är det inte, om du jämför med alla sådana bolag.
32
5
Hej Jörgen! Det du säger om Sverige som holdingbolagsland är fullt rimligt. Det går väl hand i hand med mina studier. Mitt examensarbete om holdingbolag på Lunds Universitet, Juridiska fakulteten, heter: "Vilka faktorer gör Sverige konkurrenskraftigt som holdingbolagsland? - En internationell jämförelse". Se hänvisning till mitt arbete i not 7 och 8 till min text på wikipedia om holdingbolag, http://sv.wikipedia.org/wiki/Holdingbolag. Min bedömning om Sveriges konkurrenskraft i förhållande till ett urval av bland de mest populära holdingbolagsstaterna i EU har lett till insikten att Sverige står sig väl till i förhållande till populära stater i EU. De stater jag jämfört med är enligt statistik de fem mest populära staterna i EU för amerikanska företag att placera holdingbolag i. Min bedömning gjordes enligt ett s.k. scorecard system, förklarat av jur. dr. Rolf Eicke från Tyskland, som är en ledande holdingbolagsexpert. Mina poänggivningar är motiverade i arbetet. Poänggivning är dock givetvis ett subjektivt område. På s. 68 i mitt arbete kan du se att Sverige totalt har fått 178 poäng för sitt skattesystem för aktiebolag. Storbritannien fick 140 poäng. Tyskland fick 173 poäng. Schweiz fick 161 poäng. De som har extra förmånliga skattesystem i denna gruppen är dock enligt mina beräkningar Luxemburg, som fick sammanlagt 243 poäng och Nederländerna med en tilldelning om 236 poäng. Enligt mina beräkningar hade Sverige således mer förmånligt skattesystem för aktiebolag och motsvarande än populära stater som Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Detta beror på att Sverige vidtagit en rad skattereformer för aktiebolag. Detta är en sak jag tror att många svenskar är omedvetna om. Men jag har bevisat det. Sen kan man tvista om värderingen av mina poänggivningar, där finns ett visst spelrum givetvis som öppnar upp för olika åsikter. Tack för öppnandet av diskussion i tråden. Mvh John
John Knutsson, jur. kand. - jklaw
589
1
Nu är jag ju ganska säker på att de flesta som har ägarledda företag i koncerner, där moderbolaget är holdingbolag, inte ens har funderat på skatteoptimering ur synpunkten vilket land som har lägst skattesats. Bolaget är svenskt för att de är svenska, helt enkelt. Varför uppkommer då ett sådant Holdingbolag, om inte för att kunna utnyttja det du skriver om? Orsaken är normalt sett ett ägarskifte av något slag (inte ovanligt med generationsväxling, t.ex.).

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.