När det gäller Sveriges personalbrist har vi tidigare rapporterat att 45,8 procent av de svenska arbetsgivarna saknar personal för att driva sin verksamhet och 43,1 procent har svårt att rekrytera. 

För att lösa problemet med de små och medelstora företagen i Europa har EU-kommissionen och dess partner undertecknat "Tripartite Declaration for a thriving European Social Dialogue". Med detta kommer löftet att få fler yrkesverksamma till EU:s arbetsmarknad, underlätta erkännandet av utländska kvalifikationer, förbättra arbetsvillkoren och ge yrkesverksamma de verktyg de behöver för att arbeta i specialiserade roller. 

Bryssel tillhandahåller cirka 65 miljarder euro i EU-medel för utbildning. Cirka 2 miljoner arbetstagare i Europa har redan fått avancerad utbildning genom den Europeiska Kompetensagendan och Kompetenspakten.

Föreslagna lösningar:

  • Bättre arbetsvillkor: förbättra villkoren för specifika jobb för att locka fler arbetstagare och reformera skatte- och bidragssystemen
  • Kompetenshöjning och omskolning: investera i vuxenutbildning, kompetensutveckling och utbildningsprogram samt förbättra matchningen av jobb med människors utbildning, erfarenhet och kompetens.
  • Prisvärd barnomsorg: tillgänglig och prisvärd barnomsorg för att hjälpa kvinnor med små barn att återinträda på arbetsmarknaden.
  • Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU: främja riktad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU för att minska bristen på arbetskraft inom specifika kompetensgrupper

De viktigaste orsakerna till arbetskraftsbristen i Europa.

  • Brist på högkvalificerade specialister: särskilt inom STEM- och IKT-områdena
  • Dåliga arbetsförhållanden: svåra miljöer och arbetsscheman, särskilt för vårdsektorn och andra kvalificerade arbetstagare som förare och städare.
  • Obalans mellan könen: 86 % av de yrken där det råder brist domineras antingen av män eller av kvinnor.
  • Åldrande befolkning: Europas befolkning i arbetsför ålder har minskat med över 2,5 % mellan 2008 och 2022. Den förväntas fortsätta att minska och uppgå till 258 miljoner 2030.

Se även: Det föds för få barn - världsledare vill öka barnafödandet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.