Reklam

Reklam är när man använder sig av olika aktiviteter eller produkter för att öka sin försäljning. Den som i yrkesmässig verksamhet offentliggör skattepliktig reklam är skattskyldig för reklamskatt om beskattningsunderlaget överstiger 20 000 kronor per inkomstår eller 60 000 kronor per inkomstår för periodiska publikationer.

Reklamskatten ligger på 8% med undantag för annonser i periodiska publikationer (tidningar som ges ut minst 4 gånger per år) där reklamskatten är 3%. Reklamskatten för annonser i annonsblad, kataloger eller program är även den 8 % oavsett om de är periodiska eller ej. Reklam i radio, på Internet, annonser i publikationer på främmande språk som till 80 % sprids utomlands och vissa andra annonser är dock befriade från reklamskatt.

För köparen räknas reklamskatten som en del av kostnaden för reklamen medan den som framställer reklammaterial ska lägga på reklamskatt när de fakturerar en kund.

Beroende på om du har ett stort eller litet företag och om ni har mycket reklam eller ej så används olika konton. För ett litet företag med lite reklam kan kontot 5900 räcka i bokföringen medan ett stort företag kan behöva använda sig av flera underkonton såsom:

  • 5900, Reklam och PR
  • 5910, Annonsering
  • 5920, Utomhus- och trafikreklam
  • 5930, Reklamtrycksaker och direkt reklam
  • 5940, Utställningar och mässor
  • 5950, Butiksreklam och återförsäljarreklam
  • 5960, Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
  • 5970, Film-, radio-, TV- och Internetreklam
  • 5980, PR, institutionell reklam och sponsring
  • 5990, Övriga kostnader för reklam och PR

Exempel på bokföring av reklam

Ditt företag har köpt in reklam från en reklambyrå på 1000 kronor. Reklamskatten är då redan inräknad i summan.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

5900

Reklam och PR

800

 

2641

Moms

200

 

2440

Leverantörsskuld

 

1000

Låt säga att du istället har ett tryckeri och gör reklammaterial till andra företag och ett företag har bett dig göra en reklamskylt för 1000 kronor som du nu fakturerat kunden. Då måste du ta ut reklamskatten på sidan av och bokföra den.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1510

Kundfodringar

1000

 

3010

Försäljning eller arvoden/Utfört arbete

 

720

2661

Reklamskatt

 

80

2611

Moms

 

200

Sponsring

Sponsring innebär att ett företag betalar en summa pengar, ger varor eller tillhandahåller tjänster till till exempel en förening, artist eller idrottsperson i utbyte mot att denne profilerar företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang.

De delar av sponsringen som räknas som offentliggörande av reklam är skattepliktiga. För att sponsringen ska vara skattemässigt avdragsgill gäller det att företaget får en motprestation av den de sponsrar. Det kan vara att man ska visa upp företagets logotyp eller liknande. Även här ska man tydligt ange på underlaget vad som hamnar under kategorin offentliggörande av reklam och vad som inte gör det.

Skulle sponsringen överstiga det reklamvärde som företaget får i utbyte så betraktas det som en icke avdragsgill gåva. Därför kan det vara bra att spara på material som man får i utbyte såsom kataloger, program eller skyltar.

Exempel på bokföring av sponsring

Ditt företag sponsrar det lokala fotbollslaget med 5 000 kr under ett år. För detta får ditt företag en reklamskylt ovanför stadion.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1910

Kassa

 

5000

2641

Moms

1000

 

5900

Reklam och PR

4000

 
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.