Startsida
av Sveriges Franchisetagare
Sveriges Franchisetagare
0 foruminlägg
3 artiklar
För många verksamheter passar franchise utmärkt. Det finns dock vissa skiljelinjer mellan valet av franchise respektive kedjedrift eller återförsäljare. I de olika driftsformerna finns också olika för- respektive nackdelar samt risker och uppsidor. Innan du som blivande företagare bestämmer vad som passar dig, kan det vara bra att få en del frågor besvarade.

 

Den första frågan som behöver besvaras, är om du som blivande företagare har en fungerande affärsplan som innefattar lokal, marknadsundersökning, inköp, logistik, varumärke, marknadsföring och försäljningsstrategi. Merparten av blivande företagare har en tydlig bild av vad de vill göra, men inte lika ofta hur affären ska genomföras samt affärsstöd för att klara av all hantering. Det är i dessa fall som franchise kan vara det bästa alternativet. Inom ramen för franchise betalar en franchisetagare för en mängd rättigheter och upparbetad erfarenhet. Om du istället som blivande företagare har en affärsplan men söker enskilda produkter eller tjänster för att komplettera din affär, så är alternativet att bli återförsäljare avsevärt bättre.

Nedan finns en övergripande matris för att tydliggöra skillnaderna när franchise respektive återförsäljardrift kan väljas. Matrisen är inte uttömmande men ger en överblick. Ska också tillägga att franchisesystem kan vara olika utformade, så att vissa premisser inte alltid är tillämpliga.

VÄLJ FRANCHISE:

Har ingen fullständig affärsplan
Har inget affärsläge
Har inga upparbetade kontakter
Har inga leverantörskontakter
Har begränsade ekonomiska resurser
Vill komma igång snabbt
Vill ha färdiga lösningar
Vill ha ett starkt varumärke
Vill ha fokus på affär
Vill ha marknadsföringshjälp

VÄLJ ÅTERFÖRSÄLJARE/KEDJEDRIFT:

Har en affärsplan
Har eget affärsläge
Har ett eget kontaktnät
Har redan leverantörskontakter
Har ekonomiska resurser
Har en längre tidsram
Vill utarbeta lokalt anpassade lösningar
Vill arbeta med eget varumärke
Vill arbeta med hela företagscykeln
Vill sköta marknadsföring själv

 

Franchise innebär ofta att man ingår avtal för en bestämd tid. Detta innebär att man vid utgången av avtalstiden inte alltid blir erbjuden en förlängning. Man kan således inte räkna med att franchiserelationen fortgår även om du som franchisetagare är nöjd och vill fortsätta. Alla franchiseavtal medger inte heller rätten att sälja vidare din verksamhet. Detta sammantaget gör att du alltid ska bedöma affären för den avtalstid du bli erbjuden, inte längre.
Som franchisetagare kommer du att skriva på ett omfattande avtal med flera bilagor. Franchise knyter upp dig som person och ditt agerande. Om du inte är bekväm med detta faktum ska du överväga att inte kliva in i franchise över huvud taget. Många franchiseavtal innefattar också personlig borgen och vitesansvar. Franchiseavtal har tyvärr karaktär att förminska betydelsen av att verksamheten sker i aktiebolag, just genom att knyta upp dig som fysisk person.
Det finns flera för- och nackdelar. Alla franchisesystem är olika men de vanligast för- respektive nackdelar listas nedan, men är inte uttömmande.

Det bästa, värsta och mest överraskande med franchise

När du slutligen ska avgöra vilken näringsform som passar dig bäst, ska du alltid börja och sluta med att fråga; "tror jag på den är affärsidén och ser jag att den kommer att generera ett tillräckligt stort resultat?" Denna fråga är lika relevant inom franchise som all annan företagsamhet. Säkerställ så långt som möjligt att du fått ta del av så mycket information att du kan svara på ovanstående fråga och känna dig komfortabel.

FÖRDEL FRANCHISE:

Enkelt att komma igång
Beprövad affärsidé
Kräver mindre ekonomiskt kapital
Hjälp med färdiga koncept
Organiserade inköp
Know-how(få veta på hur saker görs bäst)
Stödfunktioner för administration
Centralt arrangerad utbildning
Central omvärldsbevakning/marknadsföring
Optimerat lager
Enkelt att avsluta franchiserelationen

NACKDEL FRANCHISE:

 

Svårt att ta sig ur i förtid
Kanske inte fungerar på alla orter
Ofta förknippat med personlig borgen
Litet utrymme för egna idéer och lokala anpassningar
Begränsad möjlighet att välja andra inköpskanaler
Styrd att följa manualer och instruktioner
Ofta förknippade med obligatorisk närvaro
Ändringar i koncept som du inte förutsett
Risk att inte få lagret inlöst vid avslut
Avslut kan dock oftast ske vid avtalets utgång och är oftast förknippat med ett konkurrensförbud
Tvisteprövning sker i skiljedom
Finns utrymme för viss godtycklighet i många system

Sveriges Franchisetagare är experter på franchise och vi erbjuder en tjänst som kallas ”avtalsgranskning” Du kan som blivande franchisetagare låta oss granska dina avtal och affärsidé och få personlig återkoppling på just din situation. En viktig kontrollstation innan du kliver in i ett mycket stort åtagande förknippat med personlig risk.

Artikeln är hämtad ur Sveriges franchisetagares medlemstidning, Franchise Focus (nr 1, 2015)

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.