En bank bör betraktas som en av företagets leverantörerEn bank bör betraktas som en av företagets leverantörer. Vid val av bank bör Du ställa samma fråga som när Du väljer andra leverantörer: Vilken leverantör erbjuder bäst produkter?

Missa inte: Så skaffar du lån av bank till företaget

Står Du i begrepp att starta företag måste företaget skaffa en bankrelation. Är företaget etablerat sedan tidigare och Du anser att företaget har en fungerande bankrelation, måste denna relation ändå ständigt omprövas. I båda fallen gäller: Vilken bank erbjuder bäst villkor?

Tillvägagångssättet i arbetet med att välja bank kan vara följande:

   A. Upprätta kravspecifikation för företagets behov av bankprodukter och önskvärda villkor från banken.
   B. Kontakta några lämpliga banker.
   C. Genomför förhandlingar och granska offerterna.

”Många företag, speciellt nystartade och mindre företag, har för stor respekt för banken. Man blir glad bara banken säger ja till ansökan. Företagaren accepterar villkor utan att förhandla. Dessutom utan att prata med andra banker. Man pantsätter hus och hem. Märkligt, företagarna är noga med allting annat.”

Revisor i mindre företag

A. Upprätta kravspecifikation för företagets behov av bankprodukter och önskvärda villkor från banken

Här är några exempel på vad en sådan kravspecifikation kan innehålla:

Reverslån

  • Belopp, räntesats, löptid, amortering.


Checkkredit

  • Belopp, räntesats, löptid, amortering.


Säkerheter

  • Typ av säkerhet, belopp.


Inlåning

  • Inlåningsränta, bindningstid.


Garantier

  • Belopp, räntesats, avgift.


Övrigt

  • Medverkan i arbetet med att söka riskvilliga krediter.
  • Placeringsrådgivning.


”Ett råd är att vara noga med vilka säkerheter banken kräver. Säg hellre nej till krediter om banken kräver höga personliga säkerheter, även om villkoren i övrigt är förmånliga.”

Konkursförvaltare

B. Kontakta några lämpliga banker

Hör efter med affärsbekanta, släktingar, revisorer och andra lämpliga personer vilka bankkontor de anser vara bra.

”Vi fick tag i banken genom svärmor. Hon har varit kund på kontoret i åtminstone 20 år. Hon gick in till kontorschefen, tyckte att han skulle titta närmare på vårt företag, vi omsätter 20 miljoner kronor. Kontorschefen ringde upp mig, vilket resulterade i att vi efter en tid skiftade bank. Villkoren var kanske inte så mycket bättre, men han medverkade aktivt till att vi fick statliga riskvilliga krediter.”
VD, verkstadsmekaniskt företag


En ny företagare börjar lämpligen med det bankkontor där han eller hon är välkänd. Det skapar förutsättningar för en öppen dialog. Ett etablerat företag tar däremot kontakt med andra banker. En fördel i båda fallen är om en referens till en annan kund i den aktuella banken kan användas.

Andra banker kontaktas först när reaktioner kommit avseende
den första kreditpropån. Man vet då genom kontakten med den första banken vad som är bra och mindre bra i kreditpropån och kan justera detta inför kommande bankkontakter. Besök ska inte ske vid mer än ett kontor inom varje bank.

C. Genomför förhandlingar och granska offerterna

Genom att förhandla med flera banker stärks företagets position. Kunskaper om olika upplägg och erbjudanden erhålls. I ett mindre företag är företagets och ägarens ekonomi ofta sammanflätade genom borgensåtaganden och satsat kapital i företaget. Banken vill därför i allmänhet att även företagarens privata bankengagemang ingår i affären.
En del banker begär fler säkerheter från företagaren än andra banker, men samtidigt erbjuds mer förmånliga villkor för företaget.

Du har i bedömningen av offerterna att göra en avvägning mellan Din privatekonomiska situation och företagets situation. I bedömningen ingår en riskkalkyl: Vilka blir de sammanlagda privatekonomiska konsekvenserna för Dig om de säkerheter som lämnats till banken för företagets engagemang behöver tas i anspråk och det i företaget satsade kapitalet går förlorat?
Det etablerade företaget tar självfallet även kontakt med sin nuvarande bank för att förhandla om bättre villkor. Men kontakten tas lämpligen först när man har offerter från andra banker att jämföra med.

”Till slut hade vi tre offerter. För att välja den mest lämpliga så bad vi revisorn medverka. Det är en komplicerad beslutssituation, många parametrar att ta hänsyn till.”
Ekonomichef

Offerten ska alltid vara skriftlig,
och giltigheten i tiden ska framgå. En avstämning av offertens erbjudande bör alltid genomföras gentemot den kravspecifikation (företagets behov av bankprodukter och önskvärda villkor) som tidigare upprättats av företaget. Då underlättas förhandlingsarbetet, och möjligheterna att nå förmånligare villkor för företaget förbättras.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.