För att lyckas med att leda personal i sitt företag krävs det allra först att du kan leda dig själv.
Om du inte vet vem du är har du inte en chans att leda någon annan. Du behöver lära dig att känna igen din personlighet och ditt beteende.

Om din personlighet: Den består av ett antal egenskaper som är ganska konstanta över en längre tid, t ex om du är en snabb eller långsam person, om du är en lättsam, glad person eller en lite mer allvarlig eftertänksam sort, om du har ett intensivt temperament eller om du alltid är lugn och sansad.

Om ditt beteende: Detta är vad din omgivning ser att du gör. Det är delvis ett resultat av din personlighet, men ett ändrat beteende behöver inte inkräkta på din person. Här ligger t ex att du bör behandla alla dina anställda likadant och inte favorisera någon. Att favorisera är verkligen oproffsigt. Du bör med ditt beteende också kunna styra dina medarbetare dit du vill med utgångspunkt i att alla måste ställa upp på de mål de varit med om att sätta upp för företaget. Du behöver leva ditt budskap. Lev som du lär.

Detta därför att det är viktigt för dina medarbetare ska veta vad de kan förvänta av dig, så att de känner igen dina reaktionsmönster. Det duger inte om du är sur en dag och låter det gå ut över dina medarbetare och nästa dag är som ett solsken som lovar guld och gröna skogar till allt och alla. Bara för att ta ett exempel.

Produktion kontra ledarskap. De allra flesta företagsledare är väldigt inne i sin idé och vill till nästan vilket pris som helst förverkliga den och då ser man främst till den rationella delen, den hårda sidan, av företaget, d v s produktionen och utvecklingen av den. När företaget växer kommer fler medarbetare in och då måste företagaren – om du tänker fortsätta att leda verksamheten – även gå in på ledarskapet, d v s den mer känslomässiga delen, den mjuka delen, av verksamheten, alltså människorna. (Ibland är det svårt för företagets grundare att fortsätta att vara ledare när företaget växer, helt enkelt för att grundaren är så fokuserad på affärsidén och produktionen. Så fundera på om det är du eller någon som ska leda verksamheten när den expanderar.)

När du har grepp om dig själv och dina drivkrafter behöver du nu ta reda på vad dina medarbetare vill. De har garanterat inte samma drivkrafter som du, det kan du vara säker på. Om de hade haft det skulle de också driva företag. Men det gör de ju inte, de är ju anställda hos dig. Du behöver lära känna dem och deras mål – annars kan ni inte fungera tillsammans. Så sätt dig med varje medarbetare och gå igenom vad de vill med sitt jobb på företaget. Först försäkrar du dem om att det som sägs vid utvecklingssamtalet stannar mellan er. Ställ frågor till dem, t ex:

1. Vad är positivt med ditt arbete här på företaget? Vad är mindre positivt?
2. Vad är det viktigaste du kan bidra med till att nå våra mål?
3. Vilka är dina personliga mål för det närmaste året?

Dessa utvecklingssamtal bör du ha minst en gång per år.  ”Så ofta”, suckar du, ”hur blir det då med produktionen?” Mitt svar blir: Det du lägger ned i tid på varje anställd får du igen flera gånger om ekonomiskt! Och snabbare än du tror. Helt enkelt för att det viktigaste för varje människa är att bli sedd och bli uppskattad.

Glöm inte att hälsa på alla du kan varje dag, med ögonkontakt, och om det fungerar i situationen med en liten personlig fråga: ”Hur är det idag?” ”Hur mår du?” eller genom att kommentera ”Du ser pigg ut,” eller ”Tack för din insats förra veckan!”

Till sist:
Om du vanligtvis stressar runt för att du ska hinna så mycket, sakta ner lite grann. Gör till en regel att lyssna på alla dina medarbetare 10 sekunder längre än du brukar en gång i veckan! Då upplevs det som om du verkligen bryr dig – det kan faktiskt göra hela skillnaden för om du lyckas med ditt företag eller inte.

Lycka till!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.