Starta ABDenna starta AB-guide startar här om du kom till denna sida först. Nu när företaget är registrerat hos Bolagsverket återfinns det under fliken ”Min översikt” på ”Mina sidor”. Nästa steg är att anmäla bolaget till Skatteverket, vilket är kostnadsfritt. Klicka på ”Ändra uppgifter hos Skatteverket”.

Där får du nu i tur och ordning fylla i nedanstående uppgifter – motsvarande att fylla i blanketten ”Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620) i pappersformat. Du bör lämna in anmälan senast 14 dagar innan du börjar arbeta med verksamheten.

1. Företagsuppgifter
Namn, adress och organisationsnummer hämtas automatiskt från Bolagsverket, liksom uppgifter om räkenskapsår. Du behöver fylla i att verksamheten är nystartad (till skillnad från ”ombildad” då verksamheten övertagits från en annan ägare), datum för första affärshändelse och uppgifter om bolagets samtliga delägare; deras person- eller organisationsnummer och antal aktier respektive delägare innehar.

2. Verksamheten
Till Skatteverket beskrivs verksamheten i form av standardiserade SNI-koder, där SNI står för ”Svensk näringsgrensindelning”. Koden består av fem siffror och du får hjälp att hitta vilken SNI-kod som gäller för just din verksamhet på www.sni2007.scb.se. Det är viktigt att du uppger rätt koder bland annat för att vissa verksamheter har nedsatta egen- och arbetsgivaravgifter och för att Skatteverket skickar riktad information om nya lagstiftningar baserat på uppgiven SNI-kod.

Om bolaget bedriver flera typer av verksamheter, uppge en SNI-kod på varje rad och ange hur stor del av företagets totala omsättning respektive verksamhet utgör.

3. Arbetsgivarregistrering
I stort sett alla aktiebolag måste arbetsgivarregistreras eftersom ägaren räknas som anställd. Vid registreringen lämnas uppgift om första utbetalningsdatum och antal anställda. När bolaget arbetsgivarregistreras uppstår följande skyldigheter:

  • Göra skatteavdrag i samband med löneutbetalning.
  • Betala arbetsgivaravgifter på löner.
  • Lämna skattedeklaration.
  • Lämna kontrolluppgifter om utbetalade löner.

Skattedeklarationer och information skickas till företaget kontinuerligt efter att registrering har skett. Om bolaget bara bedriver säsongsverksamhet är det möjligt att sägsongsregistrera företaget, varpå blanketter och information bara skickas ut i samband med berörda säsonger.

4. Ansöka om F-skatt
Aktiebolag beskattas i princip alltid som näringsverksamhet och behöver således registreras för F-skatt. Att bolaget är godkänt för F-skatt uppges lättast på faktura, anbud eller avtal. Anställda i bolaget beskattas med A-skatt, vilket de har automatiskt.

5. Momsregistrering
Om företaget bedriver verksamhet som medför momsskyldighet måste företaget momsregistreras, vilket sker här. Du får hjälp att räkna ut beskattningsunderlag för det värde företaget ska betala moms på. Du får även välja hur ofta företaget ska redovisa moms; varje månad, var tredje månad eller en gång per år. Det sistnämnda alternativet finns enbart för aktiebolag med ett beskattningsunderlag på högst en miljon per år.

6. Preliminärskatt
Uppge företagets beräknade vinst (eller förlust) för första verksamhetsåret. Siffrorna du anger ligger till grund för preliminärbeskattningen av företaget. Bolagsskatten ligger idag (2012) på 26,3% av vinsten.

7. Övriga uppgifter
Här kan du exempelvis uppge om företaget tar emot kunder på en annan adress än företagets postadress, om skattedeklarationer ska skickas direkt till företagets redovisningsbyrå med mera.

Läs fortsättningen: Lagerbolag; ett alternativ till att registrera nytt aktiebolag

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2015-01-22 15:26
Tack för guiden!

Jag har redan registrerat mitt företag men jobbar fortfarande på hemsidan http://bokforing-pris.se/
likvidation av aktiebolag
2012-08-28 19:57
Finns väldigt mycket information om hur man startar bolag med lite om hur man gör när man ska avveckla bolag
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.