Men lagen gäller för alla tekniska system som har flaskhalsar i något avseende. Och inte bara tekniska – vad sägs om företag och andra organisatoriska system?

En mycket framgångsrik företagskonsult och succéförfattare, Eliyahu Goldratt, har belyst hur verkningslöst det är att glömma denna enkla regel, i hans fall när i t ex en fabrik ett antal arbetsstycken skall genom olika maskinoperationer. Han har t o m därom utvecklat en särskild lära som bygger på detta, ungefär ’begränsningsteorin’, ”theory of constraints”. Den är mycket nyttig i t ex produktionssystem – och, som sagt, i en del andra.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.