Visste du att den näst vanligaste anledningen till att nyckelmedarbetare säger upp sig är ett upplevt bristande ledarskap. Den vanligaste är otydliga karriärvägar, sorry ditt ansvar det också…

Så vad göra?

För det första så är ledarskap något man GÖR. Det är inga flummiga strategier på ett papper. Ledarskap är HUR du kommunicerar, HUR du bemöter människor, HUR du hanterar stress, HUR du optimerar dina egna resurser osv.

Är du själv inte inspirerad så kommer du heller inte kunna inspirera.

Här kommer förslag på tre områden där du kanske kan behöva göra en förbättring?

Lyssna!

Ett sätt att drastiskt förbättra sin kommunikation är att börja lyssna med ögonen. Vad ser du hos den andra personen? Hur responderar hen på vad du säger? Att vara medvetet närvarande i ett möte där du koncentrerar din uppmärksamhet mot din samtalspartner istället för att fundera på vad du ska säga härnäst. Effekten blir att din samtalspartner känner sig bekräftad och sedd (på flera sätt). Du visar att det personen säger är viktigt och att du är beredd att lyssna.

Om du tror att du kan dölja att du sitter och tänker på annat så glöm det. Människan har en otrolig förmåga att läsa av omedvetna signaler och din samtalspartner kan kanske inte direkt peka på vad som inte kändes bra men du kommer att lämna ett bestående intryck av att ”inte lyssna”. Det här är som sagt något man ”gör” och alltså går det alldeles utmärkt att träna upp den här förmågan.

Var snäll!

Chefer som tror att vägen till ökad produktivitet och lönsamhet går via ett hårt ledarskap är fel ute. Det visar modern organisationsforskning från Stanford University. Att sätta press på personalen får inte företag att gå bättre, det leder bara till en ökad stress hos de anställda – vilket i sin tur leder till förhöjda kostnader för arbetsgivaren.

Det är istället omtänksamma och snälla chefer som vinner i längden. Företag med stöttande chefer som bryr sig om sin personal är dessutom mer lönsamma än andra.

– Hårda chefer tror ofta att produktiviteten hos de anställda ökar om man drar åt tumskruvarna. Det enda som ökar är stressen och forskning visar att höga stressnivåer leder till kostnader för både arbetsgivare och anställda, skriver Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford University, i Harvard Business Review.

Forskningsstudierna visar också att schyssta chefer får schyssta medarbetare, vilket leder till ökad lojalitet och mer samarbete. Medarbetare som har snälla chefer blir dessutom mer produktiva, både i grupp och individuellt.

Led dig själv!

Om du inte känner till dina egna drivkrafter kanske det går ut över dina medarbetare. Du kommer alltid att påverka människor i din närhet är du dessutom ledare kommer du att på ett genomgripande sätt påverka dina medarbetare. Till det bättre…eller till det sämre.

Du har ett enormt ansvar när du axlar ledarrollen. Är du beredd att ta fullständigt ansvar för din förmåga att leda dig själv så kommer du att bli en strålande ledare, om inte kommer dina medarbetare att få betala med sin hälsa och företaget kommer att få betala i sänkt lönsamhet. Självledarskap innebär att leda dig själv att vara ditt bästa jag så ofta som möjligt.

Att bli en bättre ledare är inte så svårt egentligen. Var dig själv, var genuint nyfiken och intresserad av hur dina medarbetare mår och fungerar, visa att du bryr dig.


Lyssna, var snäll och led dig själv.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.