I det läge, med skenande elpriser, som vi befinner oss i behövs alla typer av åtgärder, från att dra ut mobilladdaren från kontakten i väggen när den inte används, till lobbying för att få politiker att röja upp på energimarknaden. Här är tre praktiska tips som alla företag och organisationer kan tillämpa på direkten.

1. Skaffa mindre kontor

Många företag letar efter mindre kontor, eftersom anställda i hög grad jobbar på distans. Om ett företag har kvar samma kontor som innan pandemin, så innebär de förändrade arbetsvanorna att många skrivbord står tomma. Och att många utrymmen står oanvända och kostar pengar att värma upp och belysa. Om alla anställda har egna skrivbord, med tillhörande persondator, på kontoret och antalet tillbehör, som skrivare, är dimensionerat efter samtliga anställda, så används också onödigt mycket el.

Lokaler och teknisk utrustning av en omfattning som matchar de aktuella behoven är ett bra sätt att sänka elkostnader, förutom att hyran och kostnader för utrustning blir lägre.

2. Välj rätt utrustning

Enligt en undersökning som Dynabook genomfört är viljan att investera i teknikutrustning hög bland små och mellanstora företag i Europa. Ett exempel är att 64 procent av deltagarna i en undersökning anser att det är viktigare att köpa in fler bärbara datorer nu, än innan pandemin. Det är en naturlig följd av den förvandling som arbetslivet genomgått de senaste åren.

Bärbara datorer är generellt mer strömsnåla än stationära persondatorer. Det går att sänka elförbrukningen än mer genom att vara noggrann med att anpassa bärbara datorer till de arbetsuppgifter som de ska användas till. Ett exempel är att de allra flesta medarbetare på ett företag inte behöver supersnabba, och elslukande, processorer i sina bärbara datorer. Att köpa en modell mer en mer strömsnål processor behöver inte innebära att användaren blir begränsad i sitt arbete.

Det är klokt att att inventera och uppgradera teknikparken på ett företag, inklusive bärbara datorer, med jämna mellanrum. På så vis går det att säkerställa att modern och strömsnål utrustning används. En noggrann inventering är också ett bra tillfälle att rensa bort onödiga program, som bidrar till hög elförbrukning, från både bärbara och stationära datorer.

Se även: 7 tips hur du inreder kontoret så dina medarbetare vill flytta in

3. Utbilda personalen

Att organisera utbildning om att sänka elförbrukningen borde vara populärt, med tanke på att de flesta har behov av att göra det även i sina hem. Det kan handla om allt från att tipsa om att använda stand by-läge på enheter och att ställa in ljusstyrkan för bildskärmen, till att välja strömsnål utrustning av olika slag. Varför inte erbjuda någon typ av bonus om de anställda lyckas sänka elförbrukningen rejält?

Det finns många olika aspekter som påverkar elförbrukning. Vissa av dem kan var och en påverka i vardagen. Företag och organisationer som arbetar med elmedvetande på ett strukturerat sätt har bättre chanser att lyckas. Se till att involvera alla avdelningar och samarbeta för en bättre elkultur.

Studie från Silicon Valley: Så skapar du en kreativ och högpresterande arbetsmiljö


Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.