Läs detta först

3:12 modellen är framtagen för att ge stöd åt företagare när beslutet om fördelning mellan lön och utdelning ska tas. Den beräknar ditt privata "kassaflöde" efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat vid en viss vinst i ditt bolag. För att företagare inte ska behöva betala mer skatt än nödvändigt.

Modellen utgår från att all vinst i bolaget för respektive räkenskapsår ska användas till ägarens lön och utdelning. Modellen kan alltså inte räkna ut ditt optimala uttag av lön/utdelning över tid utan ger dig ett förslag på optimering för räkenskapsåret 2018 med antagandet att du vill använda all vinst. Detta innebär att det är mycket möjligt att det klokaste valet för dig är att ”spara” vinst till nästkommande år.

3:12 modellen är framtagen av Carl-Magnus Falk på Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning AB. Det finns även en ännu mer avancerad version av 3:12 modellen. Den tar även med sparat utdelningsutrymme och balanserad vinst i bolaget från tidigare år. Den rekommenderas främst för avancerade användare. Den kan efterfrågas genom att skickar en förfrågan till eller genom att efterfråga den på 3:12 modellens egna hemsida www.312modellen-regelverket.se där du också kan läsa mer om 3:12 modellen och dess bakgrund.

Disclaimer

Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning AB tar inte något ansvar för eventuella felberäkningar eller liknande. Vidare förväntas modellen användas med sunt förnuft och vi avråder användaren från att fatta beslut med endast denna modell som underlag. Intentionen är inte att modellen ska vara en "rådgivningsrobot"! Syftet med modellen är att vara ett beslutsstöd och att öka användarens förståelse för mekanismerna i 3:12 regelverket. Om ni vill fatta ett beslut angående lön/utdelning rekommenderar vi er att kontakta er ekonomiska rådgivare för att säkerställa att ert val blir optimalt.%
år

Klicka för lathund