Ju mer du förstår hur dina kunder tänker, desto mer framgångsrik blir din marknadsföring och din business.

1) Ge kunderna möjligheter att ställa frågor på din hemsida

– Tillåt människor att ställa frågor till dig som handlar om din specialkompetens
– Se till att svara på dessa frågor och gör svaren tillgängliga på hemsidan

2) Håll dig uppdaterad om vad som händer i din bransch och industri

– När du laser tidningar, magasin, eller andra branschtidningar se till att spara på allt som du känner kan vara av intresse för dig eller för dina kunder eller sånt som kan påverka dina kunders business.

3) Ställ frågor på din blogg och tillåt folk att kommentera

– Om du har en blogg se till att du skapar möjlighet för människor att ge feedback på det som du skriver om
– Håll reda på alla frågor som stalls till dig och se om du kan se ett monster som du sedan kan använda för att skriva om, skapa en tjänst eller produkt.

4) Fråga efter feedback om du ska tala/föreläsa inför en grupp

– Du kan till exempel fråga koordinatorn eller arrangören av seminariet om de känner till olika problem eller utmaningar som publiken som lyssnar har. Då kan du anpassa ditt tal/föreläsning till detta.
- Om du talar/föreläser för ett företag, fråga om du får sända ut ett mail till företagets anställda/de som ska delta I föreläsningen och ställa några fårgor. Allt för att du ska skapa ett tal/föreläsning som riktar sig direkt till gruppens/företagets behov.

5) Sätt upp en speciell e-postadress dit intresserade kan skicka frågor

- Marknadsför dig som en expert genom att tillhandahålla tillfälle för intresserade att ställa frågor till dig.
- Tala om att denna möjlighet finns för människor du möter som kan vara intresserade av detta, skriv om det i ditt nyhetsbrev, blogga om det och se till att publicera svaren I nästa nyhetsbrev.

6) Gör en undersökning

- I slutet av en föreläsning kan du sprida ut ett blad där du ber om feedback och be de skriva ner de frågor som de inte har fått svar på, så kan du maila ut svaren till dem.
- Skapa en online undersökning med specifika frågor om nya produkter, program, kundsercie och marknadsför detta i ditt nyhetsbrev, blogg och när du är ute och föreläser.

7) Ring upp några av dina kunder

- Ring några av dina aktuella kunder och fråga om vad som fungerar och inte fungerar för dem, vad de saknas och vad de skulle vilja få hjälp med.

8) Ställ frågor till besökare vid mässor

- Vid mässor – se till att ha ett frågeformulär med frågor som handlar omd et som folk har behov av att lösa eller vilka problem de möter när det gäller ex. marknadsföring eller det du säljer. Lotta ut något I utbyte mot att de svarar på frågorna.

9) Delta i olika onlineforum

- Surfa runt på olika online forum inom din bransch och se vilka frågor folk ställer där och vilka frustrationer som de upplever.  Det kan du använda till att skapa nya produkter.

10) Samla information på din hemsidas kontaktsida

- Om du ber dina kunder lämna sina kontaktuppgifter på din hemsida, se till att ställa en fråga om deras behov. Då kan du ringa in vad som är aktuellt för dem.

11) Kolla in konkurrenters nyhetsbrev, artiklar och bloggar.

Kolla in vilka frågor som ställs där och vilken information som de tillhandahåller sina kunder.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.