Ledarskapscoachen Nina Berbic ger dig som strävar efter eller nyligen har blivit chef, tio bra tips till hur du bör agera i din nya roll som ledare.

  1. Ditt företag – Det främsta du som nybliven chef behöver ta reda på är vilka förväntningar organisationen har på dig och det team som du ska leda. Ha även som mål att kunna ”lite om mycket” på företaget. Ta reda på företagets styrkor, nisch, inspirationskällor, personal, motivatorer etc. Hur mycket vet du idag? Hur mycket skulle du vilja veta imorgon? Håll dig uppdaterad om det viktiga.
  2. Ditt team – Vad tycker du om att sätta upp tydliga och realistisk mål? Tråkigt och meningslöst? Bra! Då kan du till att börja med satsa på att förstå människorna i ditt team. Vilka roller har de? Vad är de bra på? Vad vill de jobba med? Känner de gemenskap? Känner de ansvar? När är de som gladast? Efter det kan du fundera på hur du kan sätta upp mål så att det känns kul och värdefullt. Att sätta ord på vision och passion är en del av chefsjobbet som är oerhört viktig, men utan kunskap om ditt team blir det ganska missvisande och självcentrerat. Hela teamet ska vara med på tåget och tydligheten gör det lätt för er att då och då stämma av om ni har uppnått det ni önskat. Motivationen ökar och förvirringen minskar.
  3. Du själv – Våga vara ovetande, nyfiken och avslappnad. Låt din personal själv hitta svaren genom frågor, reflektion och handling.
  4. Arbetsuppgiften – Våga ta beslut även om de inte gynnar alla. Berätta om bakgrunden till de beslut du tagit, det medför acceptans.
  5. Kommunikation – Kommunicera hur situationen är, såväl när det går bra som när det är lite tuffare. Det inger förtroende.
  6. Utveckling – Jobba med feedback, det utvecklar både dig och din personal. Ha för vana att nämna en sak som är jättebra och en som kan bli lite bättre. Uppmuntra din personal att göra detsamma. Lyssna, ta emot feedback, använd lite av det och släng resten. Poängen är inte att vara perfekt utan att hela tiden bli lite bättre.
  7. Fokus – Ställ minst en fråga till dig själv, varje dag: Vad är viktigt för mig att genomföra just idag? Välj det viktigaste av det viktiga!
  8. Inställning – Håll dig till dina värderingar, du blir respekterad för ditt unika sätt och din ärlighet.
  9. Attityd – Engagera dig och din personal.
  10. Självkänsla – Ge stöd och beröm till din personal. De behöver det, alltid! När du själv är i balans är det lättare att lägga märke till och berömma andra.

Lycka till! Och kom ihåg, det är OK att be om hjälp om något är svårt att genomföra.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.