Att ibland stanna upp och betrakta hur ens liv genom år har utvecklat sig kan vara en ganska intressant läsning. Att titta över vilka resultat som har uppnåtts och vilka som inte har det. Om jag sedan låter bli att lägga in något dömande i min betraktelse utan enbart ser på det som har varit, som någonting som helt enkelt har varit, är det lätt att urskönja vad det är som har haft en stor inverkan på mina resultat - Min inre och yttre dialog.

Konstateras kan, att trots kunskap och många tappra försök har jag inte alltid nått hela vägen fram. jag kan ha bestämt mig för att någonting i mitt sätt att tänka eller prata behöver ändras för att jag ska få nya resultat, så har jag efter några dagar eller veckor gått omkring och tänkt samma tankar och sagt samma saker som tidigare.

Känslan är dock att jag har ändrat mig, men i realiteten har ingenting hänt, mer än att jag stoppat ut näsan genom fönstret och intalat mig själv att jag har varit ute på en promenad. Å andra sidan finns det områden i livet som har ändrats och därmed har också nya resultat uppnåtts, så vad är det då som gör den stora skillnaden?

Som jag ser det handlar det om två vitala nycklar – Medvetenhet och disciplin.
Medvetenheten om vad du tänker, och vad du säger, sedan hur detta påverkar de resultat du får i livet. Disciplinen att hålla fast vid det nya, och kontinuerligt påminna dig om hur du vill tänka och kommunicera.

Om du till exempel är som människor är mest, misstänker jag att du hört att någon har sagt (kanske du själv) – jag har inte tillräckligt med tid.
Med detta sagt tillräckligt många gånger blir detta en sanning som du bär på, vilket följaktligen också blir den verklighet du upplever att de befinner dig i. Ett faktum är att vi alla har 24 timmar per dygn att disponera över, och det är du ensam som avgör hur dessa timmar ska disponeras.

Men genom att säga att du inte har tid eller tillräckligt med tid finns det en risk att du också intalar dig själv att detta är något som ligger utanför din kontroll och därmed är någonting du inte kan påverka. Att gå runt och bära på en upplevelse av att inte kunna bestämma över sin egen tid är ingenting som gör oss människor lyckliga, tvärtom hamnar vi i en situation där vi bara kan hoppas att någon annan tar ett beslut som gör att våra liv kommer på rätt köl.

Om det inte har framgått i det som skrivits, så är utgångspunkten att vi får det vi tänker på, dvs att våra liv och de resultat som dyker upp är en direkt spegling av vår relation till densamma. Om vi utgår ifrån att det är så det ligger till, kan vi ju fundera över vilken makt våra tankar har, och hur lite många av oss gör för att behålla kontrollen över dessa.

Lek med tanken på vad som skulle hända om du disciplinerat arbetar med ditt sätt att tänka och kommunicera kring frågan. Vad skulle hända om du sa – jag har tid, men väljer att lägga den på någonting annat, eller just nu väljer jag att använda min tid till andra saker än detta.

Vad som sker nu, är att du tar över ägandet av frågan och därmed kontrollen över din tid, med detta kommer också din egen känsla för din situation att förändras.

Detta är bara ett exempel på områden där vi kan tjäna på att ändra våra tankar och vår dialog. Du kan överföra detta på relationer, arbete, pengar, hälsa, mat, dina emotionella tillstånd som ilska, irritation, besvikelse m.m.

?) Varför inte testa, för vem vet - saker och ting kanske blir till det bättre.. Låter det flummigt? (och hur påverkar i så fall dessa tankar dig)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.