När du ska starta företag krävs det en del förarbete. En av alla saker som du måste tänka på är att välja företagsform, eller bolagsform som det också kallas. Därför är det viktigt att ha koll på vad de olika typerna innebär och vad som är skillnaden mellan dem. Gör du research innan kommer du kunna känna dig tryggare med ditt val. Vilket val du ska ta beror på flera olika saker. Några frågor du ska ställa dig innan är bland annat:

  • Hur många ska starta och driva bolaget? Ska jag göra det ensam eller tillsammans med andra?
  • Vilken ekonomi har jag?
  • Hur mycket tid vill jag lägga på administration?
  • Vilket ansvar vill jag ha i företaget, exempelvis om det skulle uppstå skulder?

Snabb jämförelse mellan företagsformer

Juridisk person

Enskild firma - Nej

Aktiebolag - Ja

Kommanditbolag - Ja

Handelsbolag - Ja

Ekonomisk förening - Ja

Antal ägare

Enskild firma - Max 1 person

Aktiebolag - Minst 1 person eller företag

Kommanditbolag - Minst 2 personer eller företag

Handelsbolag - Minst 2 personer eller företag

Ekonomisk förening - Minst 3 personer eller företag

Ansvar

Enskild firma - Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som tecknas och för företagets skulder.

Aktiebolag - Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.

Kommanditbolag - Bolaget kan ingå avtal. Komplementären är ansvarig om företaget inte kan betala sina skulder.

Handelsbolag - Bolaget kan ingå avtal. Bolagsmännen är ansvariga om företaget inte kan betala sina skulder.

Ekonomisk förening - Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.

Kapitalkrav

Enskild firma - Nej

Aktiebolag - Minst 25 000 kr

Kommanditbolag - Komplementär: Nej. Kommanditdelägare: Minst 1 kr.

Handelsbolag - Nej

Ekonomisk förening - Ja

Skatteformer

Enskild firma - F- eller FA-skatt

Aktiebolag - Bolaget: F-Skatt. Ägarna: A-skatt.

Kommanditbolag - Bolaget: F-skatt. Bolagsmän: SA-skatt.

Handelsbolag - Bolaget: F-skatt. Bolagsmän: SA-skatt.

Ekonomisk förening - Föreningen: F-skatt. Medlemmarna: A-skatt.

Bokslut och revisor

Enskild firma - Årsbokslut ska upprättas. Det finns inget krav på revisor.

Aktiebolag - Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall revisionsberättelse. Aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor.

Kommanditbolag - Har kommanditbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor.

Handelsbolag - Har handelsbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor.

Ekonomisk förening - Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.

För dig som funderar, är redo eller precis startat - klicka här

Vad innebär de olika begreppen?

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person – att till exempel äga tillgångar, ingå avtal och ådra sig skulder.

Antal ägare

Det är precis som det låter: beroende på bolagsform finns det krav på hur många ägare det som minst – eller som mest – får finnas i företaget.

Ansvar

Anger vem i företaget som kan teckna avtal och är ansvarig för företagets skulder.

Kapitalkrav

Ett kapitalkrav anger hur mycket kapital det krävs för att registrera och starta företaget.

Skatteformer

Anger hur företaget ska betala den preliminära skatten. Den betalas antingen genom skatteavdrag (A-skatt eller FA-skatt, beroende på om du utöver din verksamhet har inkomst från en anställning) eller med belopp som debiterats (F-skatt och SA-skatt).

Bokslut och revisor

Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring, efter att räkenskapsåret är slut. Det kan göras på två sätt: dels genom ett årsbokslut, dels genom en årsredovisning, som är mer omfattande. Revisorn är den person som granskar ett företags bokföring. Läs mer om hur du gör ett bokslut eller en årsredovisning.

Lagerbolag – ett smidigt alternativ

Om du funderar på att starta aktiebolag, kan du köpa ett så kallat lagerbolag. Då får du ett färdigt, nyregistrerat bolag som det ännu inte bedrivits någon verksamhet i. Du får ett organisationsnummer inom ett par timmar, behöver inte tänka på Bolagsverkets handläggningstider – och kan snabbt komma igång med din verksamhet. Läs mer om Fortnox Lagerbolag.

En bättre start i företagslivet

Har du en affärsidé? Gör något med den. Men gör det inte svårare än det behöver vara. Vi har allt du behöver för att ta första klivet. Och finns med dig vidare genom hela företagslivet.

Starta företag med Fortnox


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.