Vi har bara en chans att göra ett bra intryck och övertyga kunden om att det är just vi som ska ha affären. Skillnaden mellan att känna sig osäker på säljargumenten och sin egen förmåga och att självsäkert kunna leverera en säljpresentation som bygger på noggranna förberedelser och proffsigt
material är som natt och dag.

– Det är inte ovanligt att duktiga yrkesmänniskor som verkligen behärskar och brinner för sin sak förlorar affären eftersom deras säljretorik inte uppnått den professionella nivå som krävs. Säljretorik bygger på retorikens grundpelare och kräver en del träning och struktur, en investering som så
gott som alltid lönar sig, säger Thomas Magnusson, som tillsammans med sin fru Zaiga Magnusson föreläser och utbildar i säljretorik via företaget Magnusson & Magnusson.

Bygg förtroende och bli omtyckt på en minut

Den som är väl förberedd och införstådd med säljretorikens grundläggande spelregler löper mindre risk att bli nervös och oroa sig för omgivningens reaktioner.

– Den första minuten av din säljpresentation är din viktigaste uppgift att skapa förtroende och få åhörarna att tycka om dig. Genom att dela med dig av något personligt, tillämpa storytelling eller inleda med att säga något överraskande kan du bidra till att öka publikens intresse för dig. Eftersom den första minuten är så avgörande för åhörarnas intryck av dig rekommenderar Thomas Magnusson att du skriver ett detaljerat manus för denna första kritiska minut.

Efter den inledande minuten är det dags för behovsanalysfasen där du kan interagera med publiken genom att ställa frågor som förstås anknyter till ditt ämne men samtidigt engagerar och berör åhörarna. Dramatisera din produkt eller tjänst och satsa på att involvera så många sinnen som möjligt.

Den sista minuten av din säljpresentation är också på många sätt avgörande, den knyter ihop säcken och lämnar förhoppningsvis din publik med ett bestående intryck av dig. Du kan exempelvis avsluta med att säga ”Jag vill nu avsluta med att plantera en tanke i ert huvud”. Därefter kan du sammanfatta essensen i din säljpresentation med en mening.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.