Det händer att såväl små som stora företag säljs. Aktiebolag kan också bli värderade av många olika anledningar och värderingen är ofta en grund i att bedöma ett företags kreditvärdighet. Många som vill skapa något eget går till exempel och köper ett redan befintligt företag för att sedan kunna utveckla det vidare. Då är den stora frågan: Vad är företaget faktiskt värt?

Det finns flera sätt att värdera företag på.Alla grundar sig på en utförlig genomgång av vad företaget åstadkommit hittills och vilka åtaganden företaget tagit på sig. Det är ganska svårt och det behövs en del kompetens för att klara av att värdera ett företag ordentligt. Men som företagare är det ändå bra att känna till hur ett företag värderas.

Vissa säger att ett företag är tio gånger värt den vinst företaget producerar på ett år. Andra säger att ett företags värde är lika med omsättningen. Sedan finns det mängder med olika system som kan användas för att se vad ett företag är värt. Då det finns företag som har enorma omsättningar utan att generera höga vinster, och företag där nästan hela omsättningen blir till vinst behöver man kunna branschen för att ge en bra bedömning av företagets värde. 

Det som avgör vad ett företag är värt är följande punkter:

  • nuvarande verksamhet
  • den långsiktiga tillväxten som bygger på affärsmodellens styrka, marknadens utveckling och själva företagets position på marknaden
  • den långsiktiga marginalen
  • den risk som är förknippad med verksamheten, det vill säga vilken syn som marknaden har på
  • branschen som helhet, avtal och kunder och företagets leveransförmåga.

Olika sätt att räkna och värdera

Framför allt finns det två olika system för företagsvärderingar. Kassaflödesvärderingen är kanske den vanligaste formen av värdering av ett mindre företag. Här bestäms värdet på företaget utifrån möjligheten att generera positiva kassaflöden framöver. Det här är ett koncept som fungerar väl för verksamheter som kanske inte är så komplicerade till modellen och som alltid visar upp ett positivt kassaflöde.

Men många företag kan, utan att för den skull ha problem, uppvisa negativa kassaflöden vid olika tillfällen. Det gör det svårt att använda kassaflödesvärderingen. Det kan handla om investeringar vid en tillväxtfas där investeringarna sedan, men inte nu, kommer att generera större intäkter. Vid sådana fall kan en tillgångsvärdering vara mer intressant. Då läggs helt enkelt tillgångarna ihop och värderas som om de skulle säljas var för sig. Sedan dras eventuella skulder av. Det som är kvar är minimivärdet av företaget.

För- och nackdelar

Båda modellerna ger ett grundvärde av vad ett företag kan vara värt och har sina brister och förtjänster. Det finns nämligen inte ett fast värde på ett företag. Ofta finns det värden i företaget som inte kommer med i beräkningarna. Vissa tillgångar är mer värda än vad en årsredovisning kan visa, vissa är mindre. Dessutom handlar det om att kunna se in i framtiden, åtminstone en sisådär en till tre år.

Läs mer: En guide för företagsvärdering

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.