En undersökning utförd av webbhotellet STRATO, tillsammans med Sifo, visar att utseendet på ett företags hemsida spelar en viktig roll för att vinna svenskarnas förtroende. Hela 62 procent rankar utseendet på ett företags hemsida som en av de viktigaste faktorerna för hur de uppfattar företag de kommer i kontakt med online. Utseendet är dock inte allt – svenskarnas förtroende för företag varierar nämligen kraftigt beroende på vilken toppdomän de använder för hemsidan.

De toppdomänerna som respondenterna anser vara mest pålitliga att använda för företag är .se (83 %), följt av .com (59 %). Därefter är det ett glapp till tredjeplatsen som innehas av .org, vilken 19 procent av svenskarna upplever som pålitligt. Samtidigt som valet av toppdomän kan bidra till att ett företag upplevs som pålitligt kan det även ha motsatt effekt. Nästan två tredjedelar (65 %) anger att .biz ger det minst pålitliga intrycket. I botten kommer även .shop (52 %), medan .info och .net rankas som mindre pålitliga av 21 procent av respondenterna.

– Det är tydligt att olika toppdomäner har olika konnotationer, där den klassiska .se-domänen fortfarande står högst bland svenskarna, där känner de sig hemma. Undersökningen visar att välja rätt domän är en central del i skapandet av den optimala hemsidan för ett företag som vill vinna konsumenternas förtroende, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Yngre sticker ut – känner både högre och lägre förtroende än äldre

Undersökningens yngsta respondenter särskiljer sig från övriga och tycks uppleva vissa domäner som pålitliga i större utsträckning än övriga, samtidigt som den gruppen även upplever andra domäner som mindre pålitliga i högre utsträckning än övriga respondenter.

Personer i åldersgruppen 18 – 34 rankar .se som pålitligt i högre utsträckning än respondenterna i stort – 89 procent jämfört med 83 procent. Man tycks också finna domäner opålitliga i högre utsträckning än äldre. Domänet .biz upplevs som opålitlig av hela 78 procent ur den yngsta gruppen, någonting som uppges av 65 procent totalt.

Detta kan bero på att man fokuserar mer på domänerna än övriga. De yngre uppger nämligen i lägst utsträckning att man inte vet eller inte ser någon skillnad på domänen som används, något som uppges av 8 procent i gruppen 18–34 år jämfört med 19 procent totalt.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–26 april 2023. Totalt intervjuades 1337 personer i åldern 18–65 år, varav 1034 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.