Ledarskapsutbildningar är populära. En av de allra populäraste är UGL, Försvarsmaktens gamla ledarskapsutbildning för officerare. Här utbildas deltagarna på ett praktiskt sätt i hur gruppdynamik fungerar.

UGL är en av de kurser som blivit allra mest populär inom svenska företag. Förkortningen står för Utveckling av Grupp och Ledare. Från början var det en militär utbildning som enbart fanns till för Försvarsmakten, men sedan 1990-talet har antalet UGL-kurser för företagsledare formligen exploderat på marknaden.

Vad går UGL ut på?

UGL har som syfte att lära ut hur en grupp fungerar. Hur utvecklas den över tid och hur påverkar de enskilda individerna i gruppens utveckling och vilka faktorer spelar in för en positiv respektive negativ utveckling? Utbildningen går också igenom ledarskapets betydelse för gruppen och gruppens utveckling.

Kursen inbegriper konflikthantering, vikten av konstruktiv feedback, arbete med reflektion och lärande, våra känslors betydelse, gruppens utvecklingsstadier och olika typer av ledarstilar. Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och innehåller mängder med praktiska övningar. En stor del av fokus på kursen handlar om gruppdynamik och att kunna kommunicera med olika typer av människor på olika sätt.

Resultat

Målet med UGL är att ge deltagarna en ökat självinsikt både som enskild person och som medlem i en grupp. Till det kommer en effektivare hantering av stress och förmågan att skapa ett bättre ledarskap där det finns en förståelse för gruppens och individernas dynamik.

Upplevelsebaserat lärande

Deltagarna arbetar i grupp. De ställs inför olika utmaningar och problem att lösa. Det skapar en gruppdynamik som sedan utreds och undersöks av deltagarna själva med hjälp av handledare. Det ger en unik möjlighet att verkligen praktisera de förmågor och de insikter som får under kursens gång.

Principen för upplevelsebaserat lärande är egentligen enkel. Deltagarna upplever kunskapen i praktiken och därför blir reflektionerna kring de processer som sker under kurstiden mycket mer reella och meningsfulla.

Fem dagars kurs

Kursen genomförs på ett standardiserat sätt. Ledarna kommer från Försvarsmakten och deltagarna bor på ett och samma ställe under hela kurstiden, som varar i fem dagar. Antalet deltagare är mellan åt och tolv åt gången och gruppen får gärna ha en så mångfasetterad sammansättning som möjligt. Det är ofta ledare som får vara med, men alla som har en position i ett företag kan lära sig mycket av att gå kursen.

Stabila personer

Kursen vänder sig till personers om har en fungerande livssituation. Då kursen är krävande krävs balans i det ”vanliga livet”. Annars ger den inte en avsedd effekt.

Taggar:

1 kommentarer
ehandel
2010-05-31 12:48
jag gick en sådan kurs en gång. Var både kul och nyttigt!
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.