Del #2 i Kinaimport

Se del #1: Tillverkning och import från Kina

Hitta rätt tullsats

Tullsatsen beror främst på typen av produkt och ursprungsland. Exempelvis kan samma produkt ha olika tullsatser beroende på om varan är tillverkad i Kina kontra Indien.

Exempel

a. BOMULL; Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar; Inte i detaljhandelsuppläggningar; Innehållande minst 85 viktprocent bomull, 4%

b. Golfklubbor och annan golfutrustning; Bollar, 2.7%

c. Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W; Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W; Synkronmotor för diskmaskiner med kontrollmekanism för vattenflöde, 4.7%

Tullverket

Det finns främst två sätt att på egen hand hitta rätt tullkod:

1. Du kan söka tullkoder på tulltaxan.tullverket.se genom att skriva in produktens namn.

2. Om du inte hittar någon passande varukod och tullsats kan du också fråga Tullverket via epost. 

Beräkna tullvärde och tullavgift

Tullvärdet inom EU beräknas på följande sätt:

Tullvärde = Varuvärde (som betalats till fabrik) + fraktkostnad (fram till EU land) + försäkring + provexemplar (som betalats till leverantör)

Exempel

  • Varuvärde: 5000 USD
  • Fraktkostnad: 500 USD
  • Försäkring: 100 USD
  • Provexemplar: 100 USD
  • Tullsats: 5%

Tullvärde = 5000 + 500 + 100 + 100 = 5700 USD

Tullsats: 5% x 5700 USD = 285 USD

Dock räknas inte tjänster som omsatts inom EU in i tullvärdet. Exempel kan vara designtjänster och transport från hamnen i Göteborg till destination i Sverige.

Ni kan dock inte låta leverantören deklarera en del av varorna som tjänst och på så sätt sänka tullvärdet, då även tjänster ni betalar för till leverantören - till exempel för design - räknas in i tullvärdet. Det som betalas till leverantören skall praktiskt taget alltid räknas in i tullvärdet.

Verktyg

Kostnader för gjutformar och andra verktyg skall också räknas in i tullvärdet, men kan i många fall delas upp på flera leveranser.

Missa inte: Fraktavtal som sänker kostnader vid import

Beräkna moms

Moms beräknas i regel på summan av tullvärdet plus tullavgiften. Skatteverket skriver att moms beräknas på summan av följande:

1. Varans värde för tulländamål, så kallat monetärt tullvärde

2. Tull och andra statliga skatter eller avgifter utom den moms du ska beräkna 

3. Bikostnader för transport av varan från införselplatsen, som kostnader för emballage, transport, lastning, lossning och försäkring 

Om vi utgår ifrån att stanardsatsen på 25% gäller och ovanstående värden så kan vi göra följande beräkning:

Moms: 25% x (5700 + 285 USD) = 1493.75 USD

Hur kan jag säkerställa att rätt tullvärde deklareras?

Till att börja med skall du aldrig lita på att din leverantör kan deklarera ett korrekt varuvärde. Nästan inga fabriker förstår hur varuvärdet och tullvärdet i helhet beräknas inom EU. Vissa skriver även ner värdet för att på så sätt sänka tullvärdet - vilket de kanske ser som ett sätt att “hjälpa” sina svenska kunder.

Det enda rätta sättet är att du som importör räknar på tullvärdet och sedan klargör för leverantören vilken exakt summa som skall anges på de dokument som stryker tullvärdet - vilket i regel är “commercial invoice” vilket leverantören utfärdar.

Vilka dokument måste skickas till Tullverket?

För att styrka varuvärdet och produkternas tullkod brukar följande skickas in:

Commercial invoice: Styrker tullvärde

Bill of lading: Stryker tullkod och typ av varor

Därtill kan Tullverket också begära in dokument som styrker att produkterna möter gällande lagkrav inom EU för produktsäkerhet. I dessa fallen kan de begära följande:

1. EU försäkring / Declaration of Conformity

2. Kopia på CE märkning och spårbarhet

3. Kopia på manual

4. Testrapporter

De specifika kraven beror på vilken typ av produkt det handlar om. Tullverket samarbetar även med myndigheter som Elsäkerhetsverket för att övervaka leveranser av produkter. Målet är att se till att livsfarliga och hälsofarliga produkter inte når konsumenter.

Kan varor stoppas av Tullverket?

Ja, om de misstänker att tullvärdet inte är korrekt eller om de gör en rutinkontroll av testrapporter och andra dokument som krävs för att b

Hur fungerar betalning av tullavgifter?

Det finns i regel finns det två sätt att sköta betalningen:

1. Låt speditören sköta tulldeklarationen

Det enklaste är att låta speditören sköta tulldeklarationen, vilket nästan alla svenska speditörer kan hjälpa till med - mot betalning. Det innebär att de sköter deklaration och ni betalar tullavgiften via fraktbolaget. Även i detta fall krävs dock att ni kan uppge tullkod till fraktbolaget.

2. Sköt deklarationen på egen hand

Ni kan dock skicka in deklarationen direkt till Tullverket på egen hand, men det kräver att ni vet hur ni skall beräknas tullvärdet.

Hur fungerar betalning av moms vid import?

De flesta av våra kunder sköter det via den ordinarie momsdeklarationen, och momsen räknas som moms på inköp. 

EORI nummer

Tänk på att ni måste ansöka om ett EORI nummer (Economic Operator Registration and Identification scheme) innan ni importerar gods. Det gäller även för import av provexemplar, som kan stoppas i tullen om mottagaren inte har ett EORI nummer.

Att ansöka om ett EORI nummer kan göras på Tullverket.se, och tar bara några timmar i de flesta fallen. Det är också gratis.

Om mig

Mitt namn är Fredrik Grönkvist, och jag är medgrundare till Compliancegate.se och ScandinAsian.se, med nuvarande bas i Hong Kong.

Idag jobbar vi främst med att hjälpa företag i EU, USA och Asien att se till att deras produkter möter krav på produktsäkerhet, kemikalier och CE märkning. Från början jobbade vi främst tillverkning i Asien, men jobbar nu även med företag som tillverkar i Europa och Turkiet.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.