Det är många som skulle vilja ha ett enkelt verktyg för att starta sina föreläsningar, seminarier och andra tillfällen för publika framträdanden. För majoriteten av dem som känner att starten är svår, känns överdrivna fantasifulla metaforer eller berättelser som anknyter till ämnet som något som är långt utanför den komfortabla zonen.

Men det finns lättare vägar att gå, lättare sätt att starta sina föredrag.

1. Varför

Börja helt enkelt med att ställa en fråga. Den ska få åhörarna att leta efter svaret inuti sig själv och självklart anknyta till det du tänker tala om. Om de som lyssna snart kan hitta egna liknande erfarenheter och känner igen sig vill de gärna veta mer. Det kan t.ex. låta så här: “Har du någonsin velat ha ett perfekt sätt att börja en föreläsning?”

Du har helt enkelt låtit publiken få tänka till på varför de ska ta sin tid att lyssna på vad du har att säga? Målet med frågan är självklart att få åhörarna att svara Ja, i så stor utsträckning som möjligt.

2. Vad

Nu gäller det att krydda och understryka att det faktiskt är lösningen på frågan som du kommer att leverera. För det är ju därför du är där. Tala helt enkelt om vad det är de ska få lära sig eller höra om och fokusera på fördelarna. “Jag kommer att dela med mig av ett enkelt verktyg som du kan använda som introduktion när du vill och behöver.”

Fortfarande har du ändå inte levererat något av innehållet, utan bara skapat nyfikenhet och intresse. Du har helt enkelt fått dina åhörare att sjunka ner i stolen och tänka att: “det här kommer jag att ha nytta av - nu måste jag lyssna.”

3. Hur

Nu är det dags att tala om vad som kommer att ske under din tid i “rampljuset”. Hur kommer lyssnarna att få den nya kunskapen/informationen eller tankarna du ska leverera. “Om ni läser/lyssnar några minuter till kommer det snart att framstå som glasklart.” Dessutom kan du om du vill lägga till en eller annan introduktion eller rubrik till ditt föredrag under den här punkten. Det kan vara upplägget för dagen eller olika moment som ni ska gå igenom. Låt det bara inte bli för långdraget. Gör det så kort och koncist som du kan.

4. Till sist - vad mer

Avsluta gärna med att understryka fördelarna lyssnarna kommer att ha när de väl har tagit del av hela ditt budskap. Fokusera gärna på vad som ytterligare kan åstadkommas när de kan allt du ska leverera. “Du kan också använda samma verktyg och upplägg när du ska sälja något, i ett styrelserum eller t.o.m. vid en intervju.” Allt du behöver göra är att byta ut mina kursiva och feta rader under respektive punkt ovan för att ha en perfekt och enkel start.

Nu har du fått the 4-mat. Ett verktyg som är användbart vid många olika presentationer, precis som jag beskrivit. Det finns fler retoriska verktyg och knep för att åstadkomma en bra presentation.

Men det finns också andra sätt att se till att seminariet, workshopen eller föredraget blir bra. Bl.a. genom att ha tydliga mål för helheten och för delar av helheten för den delen. Ett mål är att bestämma vad deltagarna ska “kunna” efteråt. Om du inte kan tala om vad lyssnarna ska kunna efteråt är det antagligen bara information eller irrelevant innehåll. Du kan sätta mål för vad deltagarna ska kunna för varje rubrik och delmoment också.

Men viktigast av allt är att bestämma vad de ska kunna och komma ihåg när du är färdig med hela din framställning.

Att ha ett mål underlättar också i din planering och framtagning av material. Du kan helt enkelt lättare skilja agnarna från vetet när det gäller att bestämma vad du ska ta med och vad du ska utesluta.

När ni har läst det här ska/bör ni kunna börja en föreläsning på ett enkelt och tydligt sätt. Ni kan dessutom förstå att målet för ert föredrag är väsentligt för att hitta den röda tråden. Mitt mål var ju nämligen ni ska kunna börja enklare och förstå hur bra det är med mål.

Lycka till
Lena Nordin-Andersson

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.