Behöver du ta in spetskompetens till ditt företag eller har en projektplats som måste fyllas i verksamheten? Orsakerna till att anlita en konsult till företaget kan vara många. För att hitta rätt konsult och få mest ut av dina pengar bör du tänka igenom ett par saker.

Att anlita en konsult kräver liknande förberedelser som inför att anställa. Du måste tänka igenom vilka behov du har i verksamheten, vilken budget du har att utgå ifrån och vad du hoppas att vinna på att anlita en konsult. Framför allt bör du förbereda dig inför ett par viktiga frågeställningar.

Ha en tydlig målsättning

Varför vill du anlita en konsult? Frågan ska utgå ifrån ett verkligt behov i din verksamhet som du tror att en konsult kan fylla. Det finns egentligen två olika sätt som en konsult kan bidra till din verksamhet. Konsulten kan antingen användas för att utbilda och öka kunskapen för de anställda i ditt företag.

Konsulten kan även användas för att faktiskt utföra en tjänst eller förmedla sin kunskap direkt mot dina kunder. Det är viktigt att du särskiljer på dina behov och tydligt kommunicerar till din konsult om den bara ska jobba inom företaget eller även ut mot slutkund.

Missa inte: Mall för konsultavtal

Är det lönsamt för företaget?

En konsult borde utföra ett arbete bättre och snabbare än om du själv skulle utföra arbetet. Omräknat i pengar ska konsultens arbete vara kostnadseffektivt. Hur vet man då om en konsult är kostnadseffektiv? Låt oss ta ett enkelt exempel.

Du är en snickare med egen firma och har fått i uppdrag att måla om ett hus, fastän detta inte är just din specialitet. Du funderar på att anlita en målare. Börja med att räkna på vad det skulle kosta för dig i arbetstid och eventuell arbetsutrustning att utföra uppdraget.

Gör sedan en offertförfrågan hos en målare. Bli inte chockad över höga timpriser, tänk på att en konsult ofta är expert inom sitt område. Samma jobb som kanske tar fem timmar för dig att slutföra, kan en konsult utföra på kortare arbetstid. I vissa fall kan konsulten använda egen utrustning, vilket också kan bidra till att du sparar pengar.

Jämför ditt intäktsbortfall och eventuella utgifter med konsultens offertpris. Detta kallas en utbyteskalkyl och ger dig en fingervisning om hur lönsamt det kan bli för dig att anlita en konsult. Glöm inte bort att priset endast är en faktor när du använder en konsult, även om det säkert för många företagare är en viktig sådan. Hög kvalitet på arbetet och dyrbar spetskompetens kan väga upp en dyr konsult.

Gemensam kundsyn är jätteviktigt

Om du vill anlita en konsult som ska jobba med kundkontakt i någon form, innebär också detta att konsulten ska företräda ditt varumärke. Då är det mycket viktigt att du bekantar dig med konsulten och berättar om värderingarna och kundsynen på ditt företag. En konsult som är kostnadseffektiv men inte hanterar dina kunder på ett bra sätt kan leda till kundförluster. Det kan visa sig långt mer kostsamt än timpriset för konsultens tjänster.

Välkomna konsulten på rätt sätt

Det är inte alltid lätt att komma in som konsult i ett företag. Alla företag har en företagskultur som ska spegla vad företaget står för. För en person utifrån som ska jobba i verksamheten kan kulturen och gemenskapen vara en viktig förutsättning för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Ställ dig själv frågan hur länge du har tänkt anlita konsulten.

Även om det bara rör sig om en kortare tid bör du introducera konsulten till företaget och gärna de anställda som jobbar där. Nämn eventuella företagspolicys och koder för uppträdande. Klädsel kan ibland också vara viktigt att diskutera.

Om konsulten ska jobba en längre tid i ditt företag, och dessutom mot kunder, blir det extra viktigt att konsulten bekantar sig med hur ni jobbar både internt inom verksamheten och hur ni bemöter era kunder. Det kan vara lägligt att tillsammans göra ett kundbesök för att ge ytterligare inblick i er vardag som företag.

Är konsulten rätt försäkrad?

De flesta konsulter har relevanta försäkringar när de är ute på uppdrag, men ta ingenting för givet, i synnerhet inte om du har en fysisk verksamhet där det kan förekomma arbetsplatsolyckor. Tänk på att din ansvarsförsäkring som uppdragsgivare även gäller för konsulten.

För säkerhets skull kan du även kontrollera att konsulten verkligen har F-skatt och har rätt att jobba med näringsverksamhet. Om konsulten visar sig inte ha rent mjöl i påsen kan detta även gå ut över dig och ditt företags varumärke. Om konsulten inte är rätt försäkrad och det uppstår olyckor kan detta dessutom komma att bli väldigt dyrt för ditt företag.

Anlita konsult eller anställa?

Om du behöver anlita en konsult under en längre period har du anledning att fundera över om inte en anställning verkligen är mer aktuellt. Gör en kostnadskalkyl och gå noga igenom vilken budget du har för att ta in ny kompetens i företaget, oavsett om det är en konsult eller en anställd. Att anställa är förenat med stora åtaganden för en företagare, särskilt om du i dag är ensam i din firma.

Ett offertpris eller timpris på en konsult ger dig svart på vitt vad du får för dina pengar. Men vad kostar det då som jämförelse att anställa? Mellan tummen och pekfingret kan du utgå ifrån en månadslön och sedan multiplicera med 1,5. Då får du fram en ungefärlig total lönekostnad, som ska täcka in den anställdes arbetsgivaravgift, semester och eventuella förmåner.

Tänk på att även om du väljer att anlita en konsult under längre tid, så kan det bli aktuellt för dig i framtiden att anställa konsulten eller en person för att fylla konsultens roll på heltid. En konsult bör därför alltid vara en del av en strategiskt planerad verksamhet, så att konsulten fyller just den roll som behövs för att ditt företag ska utvecklas och fortsätta vara lönsamt.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.