Att regelbundet ta pulsen på ditt företag är nästan lika viktigt som att ta pulsen på dig själv. Tre viktiga områdena att titta på enligt min åsikt är Marknadsföring, Försäljning och Ledarskap. Om inte marknadsföringen är den bästa blir inte alla potentiella kunder intresserade.

Har man inte de bästa säljarna förlorar man inkomster. Jobbar inte ledarna som coacher är inte effektiviteten på högsta nivå.

Min checklista ger er en snabb koll på var ni bör fokusera för att maximera era resultat

Lycka till och kontakta mig gärna med frågor.

Marknadsföring via affärsnätverk:

Är ert företag medlem i ett affärsnätverk?
Har alla era säljare och/eller representanter en kort, intressant och lockande introduktion som skapar ett starkt intresse hos nya kontakter?
Är ni aktiva i era affärsnätverk och deltar regelbundet på varje möte och mingelträff?
Har ni en detaljerad affärsplan för era nätverk?
(Klara mål t.ex. antal nya kontakter, möten, vilka branscher/företag ni vill ha allianser med m.m.)
Arrangerar ni era egna mingelträffar med kunder, leverantörer, nätverk och nya potentiella kunder?

Försäljning:

Har alla era säljare säljutbildning förutom på produkter/tjänster?
Har ni ett system där varje ”förlorad” försäljning diskuteras?
Har ni schemalagda säljmöten minst en gång i veckan?
Gör era säljare verkligen en detaljerad behovsanalys?
Har ni utbildning på hur man skapar långvarig kundlojalitet?
Kontaktar ni regelbundet nuvarande kunder även om de inte behöver något?

Ledarskap:

Stöder styrelsen varandra till 100 % och jobbar som ett team?
Har alla ledare fått ledarskapsutbildning?
Jobbar era ledare mer som en coach än en chef?
Utvärderas era ledare av sina anställda?
Finns det möjlighet att öka arbetsmoralen/effektiviteten? Har ni i så fall en detaljerad plan på hur ni ska gå till väga?
Finns det ett system där arbetsmoralen/effektiviteten mäts regelbundet och alla utmaningar undersöks och rättas till?
Kan de anställda ge idéer på hur effektiviteten/arbetsmoralen kan förbättras?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.