Har du koll på vad dina händer sänder för budskap när du pratar? Vi har en enorm potential att förstärka och förtydliga ord, attityder och känslor med våra gester i ett samtal eller i ett framförande. Med gester får du folk med dig och du kommer snabbare till ett beslut. Det finns två olika kategorier av gester: informationsgester och intentionsgester. Informationsgester förstärker något konkret eller abstrakt. Intentionsgester beskriver mer känslor och framhäver talarens känslomässiga tillstånd till ämnet.

Den klassiska retorikens regel var att gestikulera med endast höger hand. Det var en konsekvens av den dåtida uppfattningen om att vitala krafter flödade ur den vänstra kroppshalvan, därför användes inte den vänstra handen eftersom man trodde att den var svår att kontrollera. I dag med den moderna retoriken kan du uttrycka dig med båda sidorna utan att vara orolig för negativa konsekvenser.

Att använda tydliga och trovärdiga informativa gester kräver träning. Öva framför spegeln hemma för att dina gester ska bli följsamma. Träna på att göra gesterna långsamt och kraftfullt. Låt gesten ligga kvar i tre sekunder innan dina händer rör sig och tar en annan form.

Nina tipsar dig om tre väldesignade informationsgester

1. Gest för öppenhet

Hur: Båda händerna öppna vända uppåt taket
Signalerar: Öppenhet, välvilja och acceptans
Använd: När du vill skapa öppen attityd, motivera, skapa vi-känsla och betona ett positivt budskap
Exempel: ”Tillsammans har vi kommit fram till detta förslag”

oppen gest red

2. Gest för beslutsamhet

Hur: Båda handflatorna vända mot golvet
Signalerar: Beslutsamhet
Använd: För att visa din pondus, styrka och vilja och att utstråla kontroll
Exempel: ”Jag tackar nej till det här förslaget”

Beslutsam gest red

3. Gest för fokus

Hur: Höger el. vänster pekfinger riktad mot taket i ögonhöjd
Signalerar: Extra uppmärksamhet
Använd: När du vill betona något, lägga fokus på något speciellt
Exempel: ”Just det här förslaget – har vi väntat på länge”

Fingret fokus red

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.