Svenskarna och internet är en studie som genomförs varje år av Internetstiftelsen. Undersökningens syfte är att bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Rapporten är ett värdefullt underlag för företag att använda i sin marknadsföringsstrategi. Här är vår sammanfattning av det digitala Sverige 2023.

I årets undersökning framkommer att hela 96 % av Sveriges befolkning använder internet. Det är en ökning på 1,2 procentenheter sedan förra året. 85 % använder sociala medier varje dag. Män och kvinnor använder sociala medier ungefär lika mycket, men de föredrar olika plattformar.

Globala nyheter påverkar nätbeteendet

Vi ser tydligt hur händelser i omvärlden även påverkar det digitala livet. Många svenskar har ökat sin konsumtion av nyheter i samband med Rysslands invasion i Ukraina och dessutom har vi blivit mer källkritiska. 

Samhällsdebatten om brottsbekämpning märks också av online. Näst intill alla svenskar anser att polisen ska få ta del av privata konversationer på nätet vid misstanke om brott. De flesta tycker också att kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentliga platser ska vara tillåtet.

Men digital integritet anses inte oviktigt. Drygt hälften upplever att det är kränkande med personlig datainsamling på nätet och vill heller inte ta emot anpassad reklam baserad på sin internetanvändning. Detsamma gäller personlig granskning online. Nära hälften av de tillfrågade i undersökningen uppger att det inte skulle kännas rätt att bli googlad av en arbetsgivare inför en anställning.

Sociala medier främsta nyhetskanalen för unga

Undersökningen visar vidare att sociala medier är den viktigaste nyhetskällan för ungdomar. De flesta tar del av nyheterna i flödet, väldigt få klickar sig vidare till själva nyhetssidorna. För unga kvinnor är den främsta nyhetskanalen Tiktok. Mer än var tredje svensk tar del av samhällsnyheter via en person de följer i sociala kanaler. 

TikTok står för den största och snabbaste tillväxten där andelen användare har ökat från 20% till 24%. Facebook har däremot minskat från 71% till 68%, framför allt bland 60- och 80-talister. 

Om svenska folket bara får välja en social medieplattform så är Youtube favoriten. Män väljer främst Youtube, medan kvinnor har Instagram som favorit. För pensionärer är Facebook fortfarande mest populär.

På frågan varför man använder sociala medier uppges de två främsta orsakerna vara att man vill bli underhållen av roliga klipp, samt att det är ett tidsfördriv.

Näthat och kränkningar fortsätter tyvärr att vara en del av det digitala klimatet. Därför undviker varannan svensk att kommentera och diskutera saker på nätet.

AI-användning ökar

I år finns en tilläggsrapport om AI som genomfördes i augusti, alltså en relativt färsk rapport. Den visar att tre av tio använt ett AI-verktyg under året och att ChatGPT är det verktyg som använts mest. Hittills har det främst varit i privata sammanhang, men man ser att det börjar användas allt mer även på arbetsplatser.

Stora möjligheter för företag 

Nästan hela Sveriges befolkning använder internet nästan dagligen, Det innebär att företag har stora möjligheter att nå sin målgrupp genom att synas digitalt. Samtidigt är det viktigt att anpassa innehållet och kanalerna du väljer utifrån målgruppen, eftersom olika åldrar och kön använder olika plattformar.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.