Många IT-konsultföretag har en bristfällig ansvarsförsäkring, trots att ansvarsskador kan uppgå till miljonbelopp. För att skydda sig är det viktigt att samordna sitt försäkringsskydd gentemot avtalet med kunden.

Mindre IT-konsultföretag kan få hjälp att skaffa en försäkring som är anpassad efter den specifika verksamheten och avtalet.

En traditionell ansvarsförsäkring skyddar enbart mot så kallade sakskador och personskador. Tappar du en dator i golvet, sk sakskada, så får du ersättning. Men gör du t.ex. ett fel när du programmerar och orsakar din kund ett driftstopp så kallas det ren förmögenhetsskada och då har du inget skydd.

Anpassa försäkringsskyddet efter behoven

För att kunna känna sig trygg som konsult behövs därför en ansvarsförsäkring som också gäller för så kallad ren förmögenhetsskada, kallad professionsansvarsförsäkring. Skyddet ingår inte automatiskt hos alla försäkringsbolag. Det är därför viktigt att kontrollera om din försäkring gör det. Skaffa dig genast en tilläggsförsäkring för ren förmögenhetsskada om du saknar skyddet. Det är den enskilt största risken för alla konsulter.

För att uppnå en skräddarsydd försäkringslösning är det också viktigt att komplettera företagsförsäkringen med andra tilläggsförsäkringar som täcker de specifika behoven för verksamheten. Avbrottsförsäkringar är ett exempel på tilläggsförsäkringar som ersätter kostnader när verksamheten stannar av på grund av att datautrustningen går sönder och vid sjukdom eller skada. Viktigast är dock att justera värdet på företagsförsäkringen så att den stämmer överens med avtalet gentemot kunden.

– Ansvarsskador, exempelvis förlust eller skada av information och data, kan för IT-konsulter uppgå till miljontals kronor. Beroende på vilket avtal som använts vid uppdraget kan konsultens ansvar skilja sig åt. Någon enhetlig standard inom branschen som reglerar vad konsulten ansvarar för finns inte och en del riskerar att glömma att säkerställa att försäkringsskyddet täcker uppdraget som man tecknat i avtalet, säger Christina Almtun, ansvarig för företagsförsäkring på försäkringsbolaget If.

Skräddarsydda företagsförsäkringar för IT-konsulter

Tillsammans med försäkringsbolaget går man igenom försäkringsvillkoren och får råd om vilka kompletteringar som bör göras för att få bästa möjliga skydd.

– Tänk också på att regelbundet se över verksamheten, är det något som har förändrats, har nya datorer eller annan utrustning köpts in, hur ser dina avtal ut? Därefter är det viktigt att gå igenom försäkringen man har, vad försäkringen täcker och vad den behöver kompletteras med, fortsätter Christina Almtun.

En företagsförsäkring för IT-konsulter består på de flesta försäkringsbolag av i huvudsak fem delar; skydd av egendom, avbrottsskydd, ansvarsskydd (inkl. ett utökat skydd för professionsansvar/ren förmögenhetsskada), krisskydd, rättsskydd.

Tips om viktiga tilläggsförsäkringar för IT-konsulter

  • Avbrottsförsäkringar - avbrott i verksamheten kan bero på allt från att datautrustningen går sönder, blir stulen eller att personalen blir sjuk.
  • Olycksfallsförsäkring - skyddar anställda under arbetstid och fritid. Den täcker bland annat kostnader för läkarvård, resor och sjukhusvård.
  • Privatsjukvårdsförsäkring - ger omgående specialistvård och ökar chansen till att snabbt komma på benen efter sjukdom.
  • Tjänstereseförsäkring – skyddar utrustning som transporteras i bilen.
  • Professionsansvarsförsäkring om detta inte redan ingår i grundförsäkringen.
  • Skriv ett avtal som reglerar ansvar och rättigheter mellan er och konsulten.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.