Drömmer du om att starta eget företag, och att bli framgångsrik? Kanske har du plöjt igenom ett antal av de många ”kokböcker” som florerar idag med recept på sju steg till framgång i karriären, lycka, skönhet och hälsa.

– Att läsa dessa ”kokböcker” ger en ytlig lösning på något så omfattande som framgång eftersom alla människor är unika, säger Ruud de Sera, ledarskaps- och förändringscoach på Reph[r]ase. Går det att följa sju steg mot lycka när man exempelvis just har mist en god vän i en trafikolycka?

Ruud menar att det behövs en förändring på ett djupare plan, eftersom det annars lätt leder till att man blir besviken över att det inte blir den förändring som man förväntade sig. Även tiden kan spela en viktig roll, då det är mera sällsynt med snabba förändringar som varar länge.

– För att öka chansen att verkligen förändra våra liv behöver vi ifrågasätta vårt sätt att se på oss själva och andra, säger han. De flesta har svårt att kunna ställa sig utanför sig själva och se saker och ting som andra ser dem.

Ifrågasätta och formulera om

Ruud de Sera talar om att vi människor rör oss i olika system (familjen, skolan, företaget, idrottsföreningen) där vi tar på oss en identitet som ”svensk”, ”egen företagare” eller något annat. En del av detta beteende har vi fått genom vår uppfostran, en del genom skola och arbetsliv, och en del har vi fått i biologiskt arv.

Vart och ett av dess system kräver en viss anpassning av våra beteenden, åsikter, vårt yttre, tonläge och jargong.

– Det är många gånger det vi ser som självklart som kan vara det största hindret för förändring, även positiva sådana, så att drömmen stannar vid just en dröm, säger han.

Som ett exempel på invanda beteenden framhåller Ruud vårt sätt att hantera ursäkter för att vi inte ska uppfattas som ”oartiga”.

– Det är ett accepterat sätt att ursäkta sig med att inte ha tid när det egentligen handlar om att inte vilja, säger han. Det här är bara ett av många exempel på ”så-här-gör-man” som styr vårt tänkande och handlande varje dag.

Attityder och värderingar påverkar företaget

Internationella företag är beroende av att personalen kan kommunicera på koncernspråket, men det är också viktigt att de ska förstå varandras kultur.

Ruud de Sera menar att alla företag har en ”personlighet” som de mer eller mindre lyckas förmedla till kunder och personal. Detta unika särdrag profilerar företaget så att det skiljer sig från de andra företagen i samma bransch. Beroende på hur denna personlighet uppfattas av kunder och anställda påverkar den måttet av framgång, eller motgång.

– Ett exempel, kan du räkna upp några skillnader i ”personligheten” hos snabbmatskedjorna McDonalds och Max? Vad består skillnaden i? En del av dessa invanda beteenden, attityder och värderingar i företagets personlighet antingen bidrar till eller hindrar det från att växa, säger han. I Max fall är trenden tydlig, de har brutit sig in på en nästan monopolartad marknadssituation.

– Att ifrågasätta sitt sätt att tänka kan vara en jobbig fas, säger Ruud. Många blir förvånade att få frågor på varför de gör si eller så. Ur ”kaoset” växer så småningom en ny ordning fram, och då vet vi att vi förändrats.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.