Fler exempel på köpsignaler:

! När kunden frågar om tillgång och tid.
Till exempel: -Finns de på lager? -Hur snabbt kan du få fram dem?

! Frågor om andra nöjda kunder.
Till exempel: -Vilka andra nöjda kunder har ni som använder detta idag?

! Kunden vill att du ska repetera något som du tidigare har pratat om.
Till exempal: -Vad var det du sa angående finansieringen?

! Specifika frågor kring produkten/tjänsten.
Till exempel: -Vilka färger finns den i? -Vem väljer ut personen ni skickar ut?

! Frågor om garantier.
Till exempel: Vad finns det för garantier?

! Positiva uttalanden.
Till exempel: -Det visste jag inte? -Verligen? - Det var intressant. - Det stämmmer ju med vårt sätt att arbeta.

Gör så här:

  1. Se varje fråga från dina kunder som en köpsignal.
  2. Skriv ner de vanligaste frågorna.
  3. Fundera på hur du kan omvandla frågorna till en affär.
  4. Prova detta nästa gång du har ett skarpt läge.

Så omvandlar du köpsignalen till en betalande kund

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.