Du har nyanställt några personer till ditt företag. Du hinner inte ta hand om dem, utan måste be någon annan på företaget göra det. Vem väljer du för detta?

– Introduktionen är jätteviktig för att personen snabbt ska komma in i arbetet, säger Bea Blomqvist, vd för KursHuset i Stockholm.

Detta poängterar vi ofta under våra kurser i arbetsledning.

– Se till att ”rätt” person håller i introduktionen av nyanställda. Det tjänar företaget både tid och pengar på, säger Bea Blomqvist. Finns det en eller ett par stycken på företaget som ofta ”maskar” eller ”snackar skit” om andra, är risken stor att denna attityd kan smitta den nyanställde. Problemen kommer bara att växa sig större med tiden.

Det är en vanlig uppfattning att arbetsrätt bara är en massa juridiska paragrafer som är svåra att förstå och följa.

– Nej, arbetsrätten är ett praktiskt sätt att förhålla sig till lagen, och det gäller att lära sig vad som är arbetsgivarens ansvar och vad som är arbetstagarens ansvar, säger hon.

Mycket går att hantera med tydlig kommunikation

God kommunikation är en av nycklarna till tydligt ledarskap, vilket är nödvändigt för att kunna förebygga och hantera problem.

– Om någon kommer stupfull till jobbet eller slår sina arbetskamrater är det vanliga skäl för avsked med omedelbar verkan, säger Bea Blomqvist. Vardagssituationer är svårare att hantera, och det är här som många missar.

Ibland kan en situation på ett företag bli så pass ohållbar att en person måste sägas upp. Hur det ska gå till är reglerat i LAS, och där står att uppsägningen måste ske på ”saklig grund”.

– Det är tur att vi har kravet på saklighet i Sverige, säger hon. Sedan gäller det att kunna styrka med fakta att personen skadar företaget, för att facket ska förstå och samtycka till uppsägningen. Missar man detta kan fallet avgöras i domstol.

– Det är lite ”tabu” att tänka på att göra sig av med någon, säger hon. Det är tyvärr vanligt att problemen har pågått länge, kanske under flera år. Men det håller inte för en uppsägning. Man kanske till och med hotar med uppsägning ”då får du sluta”, som sedan inte går att genomföra bara för att man har hoppat över för många steg i processen.

Hon anser att fler behöver skaffa sig kunskap i hur arbetsrätten fungerar i praktiken, eftersom de förmodligen skulle hantera besvärliga personer på ett annat sätt.

– Då skulle färre företag ”köpa ut” besvärliga personer som är ganska vanligt idag, säger hon.

LAS betyder Lagen om Anställningsskydd, och den senaste kom juli 2007. Arbetsrättsliga tvister avgörs av Arbetsdomstolen (AD).

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.